Prejsť na obsah

Koncept nového územného plánu je možné pripomienkovať do 30. septembra 2018

Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018.

Koncept bol zverejnený 12. apríla 2018, lehota na pripomienkovanie bola pôvodne stanovená na 60 dní. Verejné prerokovanie s výkladom sa uskutočnilo 16. mája 2018.

Dokumentácia je dostupná na Magistráte mesta Košice, v Kancelárii prvého kontaktu. Grafická časť je vyvesená vo vestibule pred zasadačkami na prízemí. Zároveň je celý dokument publikovaný na webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk), grafickú časť si možno pozrieť aj v Gisplane mesta. Pripomienkovať dokumentáciu je teraz možné do 30. septembra 2018, pre uľahčenie je k dispozícii formulár na pripomienkovanie.