Prejsť na obsah

Kontrola vozidiel taxislužby

Dňa 11. 11. 2016 v nočný hodinách príslušníci Mestskej polície Košice stanice Stred (MsP) v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru v Košiciach vykonali v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení kontrolu - odborný dozor v cestnej doprave na úseku taxislužby, či dopravca dodržiava podmienky a plní povinnosti vyplývajúce zo Zákona o cestnej doprave.
 
Celkovo bolo kontrolovaných jedenásť vodičov vozidiel taxislužby. V štyroch prípadoch boli zistené nedostatky, v ktorých príslušníci MsP ďalej postupujú v zmysle Zákona o cestnej doprave.