Prejsť na obsah

Kontrolný deň v krypte Františka II. Rákócziho

Primátor mesta František Knapík sa vo štvrtok 15. novembra zúčastnil kontrolného dňa na obnove krypty Františka II. Rákocziho. Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali vo februári tohto roku by mali byť ukončené už koncom roka. Podľa konateľa firmy VILLARD Tibora Machatu sú práce tesne pred dokončením. „Počas Vianoc by sme chceli sprístupniť kryptu verejnosti. Celkové práce budú ukončené do konca decembra," dodal T. Machata.
Reštaurátorov čaká ešte dokončenie úpravy povrchu stien a rebier krypty, pri ktorej by radi zachovali stredoveký ráz interiéru. Počas reštaurátorských prác boli odkryté drobné pôvodné fragmentálne maľby, ktoré budú prekryté súvislou maľbou. Primátora mesta zaujímala ventilácia vzduchu v priestore krypty. T. Machata vysvetlil F.Knapíkovi systém cirkulácie vzduchu s použitím modernej techniky na vetracích otvoroch, ktorá si bude samostatne regulovať ventiláciu v celej hrobke. „Použijeme aj nový systém sanačných omietok a dlažby, ktoré by mali eliminovať priesaky dažďovej vody," vysvetlil T. Machata. Obnova krypty je financovaná cez projekt Interreg a stála takmer 6 mil. Sk.

V súčasnosti prebieha aj rekonštrukcia severného portálu Dómu sv. Alžbety, ktorá by mal byť ukončený koncom novembra. Firma VILLARD tu zreštaurovala povrchy, vitrážne okná a v závere budú súvislú plochu konzervovať petrifikačnými látkami. Limitovaní sú iba počasím. Po dostatočnej kryštalizácii náteru zmizne zo severného portálu lešenie, ktoré v tejto chvíli plní aj funkciu ochrany vynoveného povrchu. Podľa T. Machatu reštaurovanie severného portálu bolo nevyhnutné, keďže hrozil až pád gotických fiál. Aj táto oprava je finančne náročná. „Pokúsime sa nastaviť financovanie kultúrnych pamiatok tak, aby sme mali dostatok zdrojov na ich opravu," reagoval primátor F. Knapík.