Prejsť na obsah

Košičania si v roku 2025 budú môcť zaplávať v novom olympijskom centre

Súčasnú Mestskú krytú plaváreň obsadia namiesto športovcov od budúceho mesiaca robotníci a stavebné mechanizmy. Dosluhujúce športovisko ešte z čias socializmu sa zmení na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE), ktoré sa stane dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. Prvou významnou športovou akciou by už v roku 2025 mali byť Majstrovstvá Európy do 23 rokov, na ktorých usporiadanie už má Slovenská plavecká federácia podpísanú zmluvu.  

Vláda potvrdila 8,3 milióna eur, Košice získali najvyššiu dotáciu

Tento scenár definitívne potvrdila slovenská vláda, ktorá včera na tento účel schválila poskytnutie finančných prostriedkov v sume 8 340 148,06 eur zo zdrojov Fondu na podporu športu (FNPŠ). Fond o poskytnutí príspevku jednomyseľne rozhodol na svojom rokovaní ešte koncom júna. Mesto Košice ešte na jar uspelo vo výzve INFRA 3, ktorú vypísal FNPŠ. Fond si vyberal celkovo zo 199 žiadostí. Spomedzi 85 schválených projektov získalo mesto vôbec najvyššiu finančnú dotáciu. Tá má byť v zmysle uznesenia vlády vyplatená najneskôr do 31. decembra 2024. 

Minister školstva úradníckej vlády Daniel Bútora (nezávislý) pripomenul, že prvýkrát bol uplatnený postup, že finančný príspevok schvaľovala vláda. "Je dobré, že môžeme schvaľovať takto kvalitne pripravené projekty. Vzhľadom k tomu, že v mnohých oblastiach školstva a športovej infraštruktúry na Slovensku máme obrovský investičný dlh, teší ma takáto investícia v podobe moderného centra plaveckých športov, ktoré vznikne v Košiciach."

Predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Ladislava Križana potešilo, že sa s ich predchádzajúcim rozhodnutím stotožnila aj vláda. Zdôraznil, že vyše 8-miliónový príspevok pre NOCKE je vôbec najvyššou podporou jednému projektu v doterajšej histórii FNPŠ.

„Oceňujem to, lebo bazén vie byť najdemokratickejšia športová infraštruktúra. V jednom momente môže byť totiž v jednej dráhe reprezentant krajiny, vo vedľajšej skupina aktívnych seniorov, v ďalšej po práci relaxujúci, v ďalšej deti učiace sa plávať a ďalšej ľudia s rôznym typom či stupňom zdravotného znevýhodnenia. Vo vode bazéna sme si všetci rovní. Držím palce, aby sa im v Košiciach podarilo čím skôr prestavbu úspešne zrealizovať a túto myšlienku napĺňať i v budúcej prevádzkovej praxi," uviedol Križan.

Primátor Polaček: Tri roky sme na tom pracovali

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) zdôraznil, že Košičania si zaslúžia kvalitné plavecké centrum špičkových parametrov, za ktorým nebudú musieť cestovať do iných miest alebo zahraničia. Zároveň poďakoval za podporu a profesionálny prístup Slovenskému športovému a olympijskému výboru, Fondu na podporu športu, Slovenskej plaveckej federácii, ministerstvu školstva a vláde SR.

"Nová vláda nemeditovala, a keď dostala na stôl úspešný projekt s viacerými podpornými stanoviskami od našich partnerov, po troch týždňoch schválila financovanie tejto investície. My sme za ten čas tri roky usilovne pracovali na tomto projekte. Bola to náročná cesta, ktorá začala kúpou plavárne od mestskej časti Staré mesto. Pokračovala prestrešením vodnopólového bazéna na ķúpalisku Červená hviezda, získaním štatútu športovej infraštruktúry národného významu až po komplexnú prípravu projektovej dokumentácie. Dnes môžem konštatovať, že nám nič nebráni v tom, aby v Košiciach vznikol najmodernejší plavecký komplex na Slovensku určený nielen pre profesionálnych športovcov, ale aj pre širokú verejnosť. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu a rovnako tým, ktorí nám verili, že ho dokážeme dotiahnuť do úspešného konca."

Šéf olympionikov Siekel vyzdvihol spoluprácu všetkým partnerov

Aj šéf Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel ocenil zhodu s ministerstvom školstva a FNPŠ na to, že NOCKE by malo patriť medzi prioritnú športovú infraštruktúru národného významu.

„Som rád, že náš spoločný zámer podporila aj vláda. V Košiciach vyrastie prvý 50-metrový bazén s desiatimi dráhami na Slovensku, ktorý spĺňa normy Medzinárodnej plaveckej federácie na organizovanie významných podujatí. Plavcom a vodným pólistom poskytne vyšší komfort a lepšie zázemie, profitovať z modernizácie budú nielen obyvatelia Košíc i celého regiónu, ale aj športoví reprezentanti Slovenska. Spolupráca inštitúcií pri budovaní plaveckého centra môže byť príkladom aj pre ďalšie projekty rozvíjajúce športovú infraštruktúru na Slovensku,“ skonštatoval.

Hlavným investorom výstavby NOCKE bude mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), ktoré prevádzkuje Mestskú krytú plaváreň od roku 2021. Postaví ho vranovská spoločnosť Betpres, ktorá spomedzi troch záujemcov uspela vo verejnej súťaži s cenou 16,68 milióna eur bez DPH (TEHO je platiteľom DPH). V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva bolo podmienkou pre začatie výstavby, aby naň mesto získalo aspoň 50 percent externých zdrojov. Táto podmienka bola splnená po stredajšom rozhodnutí vlády.

Bez investícií by pôvodná plaváreň do troch rokov skončila

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili pre TEHO ešte v uplynulom roku úver v maximálnej výške 18 miliónov eur, z ktorého bude financovať nielen túto investíciu, ale aj nákup vybavenia pre NOCKE. Splatnosť úveru je naplánovaná na koniec roka 2045. Ako uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefan Ferencz, nedostatočné investície počas uplynulých 35 rokov činnosti plavárne sa prejavili na jej nevyhovujúcom technickom stave. Ak by ak by sa nezačalo s výstavbou NOCKE, v zmysle záverov stavebno-technického prieskumu by najneskôr do troch rokov musela nedobrovoľne ukončiť svoju činnosť.

"Je najvyšší čas, že začíname s prestavbou, ktorá potrvá 18 mesiacov. Predpokladám, že najprv sa začne s rozobratím strechy a jej opätovným postavením. Súbežné budú prebiehať ďalšie búracie stavebné práce. Následne začneme s rekonštrukciou bazénov, keď sa súčasná plocha bazénovej haly zhruba v smere k „čéhačku“ rozšíri o 2,5 metra. Po prestavbe vzniknú aj moderné šatne, sprchy, priestory pre kluby, rozhodcov, antidopingová miestnosť, či priestory pre fitnes a wellness. Zároveň sa pristúpi k rekonštrukcii vonkajšej časti budovy, keď dôjde k vynoveniu fasády, zatepleniu celej budovy a výmene všetkých okien. Zároveň sa kompletne prerobí vstupná časť, aby sa vytvoril väčší priestor pred samotnou plavárňou." 

Celkovo bude k dispozícii 13 plaveckých dráh

Počas prestavby dôjde k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, ktorý bude spĺňať požiadavky (FINA). Bude v ňom až 10 plaveckých dráh, v menšom bazéne zostanú po úprave 3 plavecké dráhy. Oba bazény budú po novom oddelené pevnou stenou. Tým bude možné oddeliť tréningové priestory pre verejnosť a športové kluby. Zároveň v bazénovej hale dôjde k úprave tribúny, keď sa existujúce drevené lavice nahradia plastovými sedačkami s celkovou kapacitou 590 miest na sedenie.

Na prízemí za recepciou budú šatne pre verejnosť. Na poschodí vzniknú priestory pre športovcov a kluby. Celkovo pribudnú šatne pre 4 kluby s hygienickou časťou ako aj zázemie pre rozhodcov, média a klubovú činnosť. Do suterénu pod administratívnou časťou budú premiestnené priestory pre oddychové a relaxačné aktivity. V pláne je zriadenie moderných prevádzok fitnes, wellness a priestorov pre masáže so samostatným zázemím. Aj táto relaxačná časť NOCKE bude mať prepojenie na bazénovú časť, čím vznikne multifunkčný celok s prepojením všetkých športových relaxačných a oddychových funkcií.

Počas výstavby NOCKE bude od septembra možné celoročne využívať prestrešený vodnopólový bazén na „čéhačku“, ale aj ďalšie bazény v budovách košických základných škôl (ZŠ). Od nového školského roka bude po modernizácii opätovne v prevádzke aj 25-metrový bazén na Strednej odbornej škole na Učňovskej ulici v Šaci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.