Košice a Užhorod spolupracujú už celé štvrťstoročie ako veľmi dobrí priatelia

V tomto roku uplynulo už 25 rokov od podpísania dohody o spolupráci medzi Košicami a ukrajinským Užhorodom. Za štvrťstoročie sa vzťahy medzi oboma partnerskými a geograficky blízkymi mestami naplno rozvíjali. Deň Užhorodu bol napríklad súčasťou bohatého programu tohtoročných Dní Ukrajiny v Košiciach. Obyvatelia nášho mesta videli zaujímavý kultúrny program, nazvaný Pozdrav z Užhorodu. V rámci neho vystúpili Národný ľudovo-etnografický súbor Užhorod a jeho hostia: detský vokálny súbor Perlinka a Volodimír Korolenko. Súčasťou Dňa Užhorodu v Košiciach boli aj ďalšie podujatia. 

V Užhorode sa budú v dňoch 14. – 16. septembra 2018 konať oslavy 1 125. výročia prvej písomnej zmienky o tomto meste a Košičania ako dobrí priatelia na oslavách nebudú chýbať. V Užhorode vystúpi Ukrajinský spevácky zbor KARPATY z Košíc, ktorý bol založený v roku 1985 pri Regionálnej rade Zväzu Rusínov – Ukrajincov Slovenska. Zakladateľom, dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je Mgr. Leontin Dohovič. Absolvoval stovky vystúpení na Slovensku i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Ukrajina). Úspešne reprezentuje organizáciu aj mesto Košice na ústredných zväzových akciách i na iných podujatiach celoslovenského charakteru.

Druhým reprezentantom Košíc v Užhorode bude folklórny súbor ČARNICA - najstarší folklórny súbor v Košiciach. Vznikol na jeseň v roku 1957 spojením už existujúceho dievčenského tanečného krúžku Vienok a skupiny chlapcov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Košiciach. Súbor začal pôsobiť pod názvom Folklórny mládežnícky súbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže v Košiciach. Začali vznikať prvé choreografie, prichádzali prvé vystúpenia a aj prvé úspechy a ocenenia. V roku 1958 súbor vystupuje pod novým názvom folklórny súbor Čarnica. Na košickej kultúrnej scéne tak pôsobí nepretržite už 60 rokov. 

Splnomocnenec mesta Košice pre vzťahy s Ukrajinou a riaditeľ Slovensko-európskej kultúrnej spoločnosti FEMAN Eduard Buraš hovorí, že vzťahy medzi Košicami a Užhorodom nie sú len na kultúrnej báze. V tomto roku boli na stáži v Košiciach dvaja mestskí policajti z Užhorodu a v septembri budú absolvovať odbornú stáž dvaja príslušníci Mestskej polície Košice v partnerskom meste. 

Viceprimátor mesta Košice Martin Petruško: „Dobrých priateľov si vážme. Som rád, že partnerstvo Košíc a Užhorodu je ako vzťah medzi dobrými priateľmi, ktorí si navzájom pomáhajú, obohacujú sa o nové kontakty a skúsenosti, nachádzajú prieniky, ktoré prospievajú obom stranám. Prajem priateľom v Užhorode krásne oslavy veľkého výročia a teším sa na ďalšie užitočné stretnutia a projekty spolupráce."