Prejsť na obsah

Košice investujú do svojich základných a materských škôl takmer 11 miliónov eur

Pandémia súvisiaca s ochorením Covid-19 mala pre košické školy predsa len jedno pozitívum. Vďaka tomu, že školy boli niekoľko mesiacov pre žiakov úplne zatvorené, resp. v nich prebiehalo len vyučovanie na 1. stupni pre obmedzený počet detí, sa v nich mohli uskutočniť viaceré rekonštrukcie, ktoré neobmedzovali ich chod.

Ako dnes na pôde ZŠ Staničná uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), hodnota už zrealizovaných, resp. plánovaných investícií počas pandemických rokov 2020 a 2021 predstavuje takmer 11 miliónov eur. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je spolu 34 základných škôl (ZŠ) a 56 materských škôl (MŠ).

Najviac peňazí sa preinvestovalo na MŠ a ZŠ Jenisejská, kde sa opravili najmä statické poruchy budov. Na ZŠ Staničná pribudla napríklad vynovená jedáleň, či telocvičňa a na MŠ Muškátová zrekonštruovali vstupné vestibuly. V materských školách na Húskovej a Galaktickej v súčasnosti prebieha rozšírenie ich kapacít. Od začiatku tohto roka išlo vyše 400 000 eur aj na menšie opravy, pričom je pozitívne, že do škrášľovania prostredia v školách sa zapájali aj ich pedagógovia. 

Mesto dáva do vzdelávania 45 percent svojho rozpočtu

Do vzdelávania ide každoročne okolo 45 percent z rozpočtu mesta, väčšina financií predstavuje mzdové náklady pre zamestnancov škôl a centier voľného času. Nezanedbateľnú položku tvoria aj investície do škôl z rozpočtu mesta, eurofondov, či ďalších externých zdrojov. Cieľom je podľa primátora, aby deti mohli tráviť svoj čas v školách v zdravom a príjemnom prostredí. 

"Celkovo sme pripravili projekty v sume takmer 11 miliónov eur. Vyčlenili sme dostatok peňazí na to, aby sme nielen zvýšili kvalitu vzdelávania, ale aj skultúrnili prostredie v školách. Skoro na každej škole sme obnovovali, renovovali, menili sme zariadenia a zvyšovali komfort prostredia pre deti, ich učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. Vymieňali sa okná, opravovali strechy, sociálne zariadenia, telocvične, školské jedálne, elektroinštalácia, uskutočnili sa aj mnohé ďalšie stavebné úpravy. Ten kľud v školách nám svojim spôsobom pomáhal. Mnohé rekonštrukcie sa ešte teraz dokončujú. V ďalších mesiacoch by sme radi dotiahli všetky investície, ktoré sme si v rámci toho pandemického obdobia nastavili." 

Oproti bežným časom dosahujú investície dvojnásobok

Polaček vyzdvihol aj úsilie riaditeľov jednotlivých škôl, ktorí pomohli s výberom investičných priorít na ich základných, či materských školách. „Dokázali sme nastaviť procesy na magistráte tak, aby sme naozaj efektívne investovali. Oproti štandardnému obdobiu dosahuje výška investícií dvojnásobnú hodnotu. Obstarávame veľmi efektívne, oproti predpokladaným cenám sme ušetrili 30 až 40 percent. Aj ušetrené peniaze sme dokázali ešte efektívnejšie investovať do našich škôl.“

Poďakoval aj takmer 2500 pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl vrátane ich riaditeľov za to ako pomáhali na svojich školách zvládnuť dôsledky pandémie a vytvorili spolu bezpečné prostredia pre žiakov, ktorí sa postupne vracajú do základných a materských škôl.

Rodičia si podľa primátora uvedomili akí dôležití sú učitelia výchovu a vzdelanie našich detí

Polačeka potešilo aj to, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzdvihlo Košice ako príklad veľmi dobre zvládnutého dištančného vzdelávania na Slovensku. „Veľké pozitívum vidím aj v tom, že mnoho rodičov si uvedomilo akí dôležití sú učitelia a ich práca pre výchovu a vzdelanie našich detí,“ zdôraznil.

Viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH) vyjadrila radosť aj z bezproblémového opätovného celoplošného otvorenia základných a materských škôl v metropole východu. Podobne hladký priebeh očakáva aj budúci pondelok, keď sa opätovne vrátia do škôl aj žiaci II. stupňa. „Verím, že naše deti už budú môcť chodiť do svojich škôl až do konca roka a v dohľadnej dobe sa otvoria aj naše základné umelecké školy a centrá voľného času,“ poznamenala.  

Svoje skúsenosť pripojila aj riaditeľka ZŠ Staničná 13 v Košiciach Eva Pillárová, ktorá je podľa rebríčka INEKO najlepšou základnou školou v Košickom kraji a treťou na Slovensku. „V pondelok prišli do školy aj detičky, ktoré tu už dlho neboli a rozplakali sa. Ale všetko sme spoločne s našou psychologičkou a pani zástupkyňou dobre zvládli.“

Mesto hľadá ôsmych riaditeľov škôl

Primátor mesta informoval aj o tom, že v uplynulých dňoch vypísal v zmysle zákona výberové konania na miesta riaditeľov ôsmych škôl v meste. Podmienky sú zverejnené napr. aj na webe mesta Košice - https://www.kosice.sk/clanky/skupina/vyberove-konania.

Nového, prípadne staronového riaditeľa alebo riaditeľku bude mať ZŠ Bukovecká 17, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Staničná 13, Základná umelecká škola M. Hemerkovej Hlavná 68 a materské školy Jaltská 33, Zupkova 37 a Žiacka 18.

Záujemcovia majú možnosť svoju prihlášku a ďalšie potrebné doklady a potvrdenia do výberového konania doručiť na oddelenie školstva magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A najneskôr do 30. apríla 2021.