Prejsť na obsah

Košice majú naplánovaných 44 projektov z eurofondov a ďalších cudzích zdrojov za vyše 36 miliónov eur

Mesto Košice sa v súčasnosti uchádza o možnosť, aby mohlo uskutočniť celkovo 44 naplánovaných projektov z eurofondov a ďalších cudzích zdrojov za vyše 36 miliónov eur. Momentálne je v rôznych fázach realizácie 23 takýchto projektov v celkovej hodnote 28 miliónov eur. Ďalších 21 projektov za spolu 8 miliónov eur je v schvaľovacom konaní, resp. v príprave.

Primátora tešia úspechy mesta vo viacerých výzvach

„Som rád, že sme takí úspešní v rôznych výzvach na získanie finančných zdrojov z eurofondov, Nórskych fondov alebo iných finančných mechanizmoch, ktorými do Košíc môžu prúdiť peniaze na skvalitnenie života v meste,“ hovorí primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Na získavanie týchto zdrojov kladie vedenie mesta omnoho väčší dôraz ako tomu bolo v minulosti. Podľa primátora sa magistrát snaží zapájať do širokého okruhu výziev, aby aj napriek súčasnej ťažkej situácii mohli do mesta priniesť peniaze do dopravy, školstva, zlepšenia životného prostredia a ďalších oblastí.

„Nezáleží, či ide o niekoľkomiliónový projekt alebo „len“ o niečo, kde vieme získať investíciu v tisíckach eur. Niektoré výsledky našej práce sú už teraz pre Košičanov dobre viditeľné, ďalšie sa už v najbližších mesiacoch začnú realizovať,“ tvrdí.

Najviac financií získali Košice na rekonštrukciu Slaneckej cesty

Najväčším europrojektom je takmer 20-miliónová „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, kde aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V rámci nej sa okrem výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový cyklochodník.

Tesne pred svojim záverom je aj projekt na zlepšenie technického vybavenia odborných učební za 1,2 milióna eur. Na ôsmych košických základných školách (ZŠ Bruselská, ZŠ Polianska, ZŠ Krosnianska, ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská, ZŠ Družicová, ZŠ Staničná, ZŠ Nám. Laca Novomeského a ZŠ Požiarnická) sa už ukončili všetky stavebné práce a už onedlho tam pribudnú aj rôzne didaktické pomôcky a počítačové vybavenie.

Spracúvajú sa projekty na rekonštrukciu ďalších električkových tratí, čaká na vypísanie eurofondovej výzvy 

Ďalším významným projektom je druhá etapa 2. časti Modernizácie električkových tratí v Košiciach. Víťaz verejného obstarávania spracováva projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie na sedem samostatných projektov rekonštrukcie (Alejová ulica, Slanecká cesta, obratisko na Važeckej ulici, Južná trieda (dva úseky), Barca a obratisko v Barci. K samotnej rekonštrukcii bude kvôli jej finančnej náročnosti možné pristúpiť až po tom, keď sa v priebehu programovacieho obdobia 2021 - 2027 vypíše na to výzva z eurofondov a mesto bude úspešný žiadateľ.

Veľkou premenou by malo prejsť aj múzeum na Dolnej bráne, kde sa v rámci už schváleného projektu „Živá história“ vytvorí nová expozícia aj s multimediálnymi prezentáciami alebo 3D modelmi. Návštevníci tam budú môcť získať zážitkovou interaktívnou formou zrozumiteľné informácie o celom komplexe a jeho histórii.

Komisia rozhodne, či sa Mlynskému náhonu a projektu Smart city ujde po milióne eur 

„V schvaľovacom procese je v rámci Operačného programu Horizon 2020 projekt mesta za vyše milión eur na zlepšenie obnovy ekosystému Mlynského náhonu. Ďalší milión eur by mohlo mesto využiť v rámci Smart City Košice, kde sa v prípade jeho odsúhlasenia vytvorí jednotný systém pre integráciu smart riešení vo verejnom osvetlení a doprave ako je modernizácia osvetlenia. Zároveň by pribudli meteostanice, či softvér pre monitorovanie dopravnej situácie. V zásobníku už schválených projektov máme napr. aj modernizáciu zastávok MHD alebo ďalšiu etapu cyklochodníka medzi mestskými časťami Sídlisko KVP a Západ,“ informoval vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice Richard Dlhý.

Ako ešte doplnil, magistrát mesta v súčasnosti pripravuje viaceré ďalšie projekty týkajúce sa revitalizácie parkov a vnútroblokov, výstavby cyklochodníkov, zelených striech, zatepľovania školských zariadení a ďalšej etapy modernizácie zastávok MHD.

Mesto okrem toho pokračuje aj v príprave na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v tomto programovom období 2021 – 2027. Tie majú ísť najmä do podpory inovácií, ekologizácie, mobility a informačno-komunikačných technológií, sociálnej oblasti a na podporu udržateľného a integrovaného rozvoja mestských a vidieckych oblastí.

Košice a 40 okolitých obcí vytvorili pre získanie eurofondov územie udržateľného mestského rozvoja

V stredu 10. marca sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Kooperačnej rady pre územie udržateľného rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice, ktorej predsedom sa stal košický primátor Jaroslav Polaček. Jednou zo 18 funkčných mestských oblastí na Slovensku, ktoré budú v rámci Partnerskej dohody SR s EÚ osobitne podporované zo zdrojov EÚ, je aj územie funkčnej oblasti mesta Košice. Táto oblasť  bude tvorená mestom Košice a 40 obcami v jeho okolí, ktoré prejavili záujem podieľať sa na spoločnom rozvoji.

Ustanovením Kooperačnej rady vznikla platforma na spoluprácu pri budúcom rozvoji mesta a jeho blízkeho okolia a na usmerňovanie finančných prostriedkov Európskej únie určených na tento rozvoj.