Prejsť na obsah

Košice na veľtrhoch cestovného ruchu

Jedným z nosných marketingových nástrojov v prvom polroku 2009 bola propagácia mesta a prezentácia jeho konkurenčných výhod na veľtrhoch cestovného ruchu.
Najviac návštevníkov k nám prúdi už niekoľko rokov z okolitých krajín. Po zavedení eura na Slovensku a poklese hodnoty okolitých mien nastal začiatkom roka rapídny úbytok turistov práve zo susedných štátov.
Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté o účasti Mesta Košice na veľtrhoch cestovného ruchu v týchto mestách: Bratislava, Budapešť, Praha, Miskolc a Varšava.
Na najväčšom domácom veľtrhu Slovakiatour v Bratislave sa Košice predstavili v spoločnom stánku Košického samosprávneho kraja. Okrem mesta tam boli zastúpené všetky regióny KSK.
Mesto Košice sa prezentovalo širokou ponukou propagačných materiálov.
Na trh tu bol uvedený bezplatný sprievodca po meste CITY GUIDE.
Okrem zahraničných podujatí cestovného ruchu je distribuovaný zahraničnými pobočkami SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch)
a v Košiciach na turistami najviac navštevovaných miestach, čo zlepší informovanosť a orientáciu návštevníkov v meste.
Na ostatných veľtrhoch sa Košice prezentovali na národnom stánku Slovenska. Spolu s vystavovateľmi z iných regiónov Slovenska vytvorili pôsobivú prezentáciu s komplexnou ponukou ako stráviť dovolenku na Slovensku.
Na zvýšenie záujmu prebiehali rôzne promo akcie spojené s ochutnávkou slovenských špecialít, degustáciou vín a v neposlednom rade s bohatým kultúrnym programom. Záujem bol obrovský a o dobre zvládnutej propagácii svedčia ocenenia za najlepší stánok v Budapešti, Miskolci a Varšave.
Veríme, že prezentácia Mesta Košice smerom k vybranej cieľovej skupine sa pozitívne odrazí v nadchádzajúcej letnej turistickej sezóne a zvýšenej návštevnosti mesta. Kvalitná propagácia mesta a jeho atraktivity však niekedy nestačí, ak chýbajú kvalitné a cenovo príťažlivé produkty cestovného ruchu a balíky služieb ostatných podnikateľských subjektov, ktorých činnosť je s odvetvím cestovného ruchu úzko spojená.

Text :  RNDr.Siváková , ICMK
Foto : ICMK