Košice opäť ožijú festivalom vzájomného porozumenia a tolerancie

Festival sakrálneho umenia je jedným z tradičných podujatí, ktorým každoročne počas novembra ožije metropola Východného Slovenska. Spája sa s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta Košice a košickej gotickej katedrály. Tento rok, kedy sa napíše už 29.kapitola festivalu, je pre Košičanov i návštevníkov mesta pripravená pestrá mozaika rôznych žánrov. V priebehu dvoch týždňov (11. - 25. november 2018) si môžu vybrať z bohatej ponuky hudby, slova, vokálneho a výtvarného umenia.

Zámerom Festivalu sakrálneho umenia, ktorého hlavným organizátorom je Mesto Košice, je snaha prispievať k šíreniu vzájomného porozumenia a tolerancie. Organizátorom sa darí každý rok pripraviť program tak, aby interpreti a vybrané priestory v jednom súzvuku a vhodnom doplnení prehĺbili u divákov vnímanie a precítenie sakrálneho umenia. Výsledkom tohto úžasného snaženia, talentu a schopností sú emocionálne silné zážitky a dojmy, ktoré si návštevníci odnášajú v sebe z koncertov a vystúpení.

Tento rok okrem domácich umelcov na podujatiach vystúpia aj vynikajúci umelci z dvoch partnerských miest Ostrava, Miskolc a z poľského mesta Cieszyn. V programe nebude chýbať organový koncert, obľúbené Spevy z Taizé, či Ekumenický koncert. Súčasťou programu budú aj tri výstavy (Veritas, VSM, Synagóga na Zvonárskej).

Festival si za takmer tri desiatky rokov získal pevné a nezastupiteľné miesto v kultúrnom kalendári nášho mesta a nepochybne aj v srdciach všetkých jeho obyvateľov, ktorí v predvianočnom čase vyhľadávajú výnimočné umelecké zážitky. Prispieva k atmosfére vzájomného pochopenia, úcty, rešpektu a vnútornej pokory, ktorú by sme mali vytvárať spoločne nielen počas nadchádzajúcich sviatkov, ale počas celého roka," hovorí viceprimátor mesta Košice, Martin Petruško.

Festival podporili: Nadácia Pro Cassovia, KOŠICE - Turizmus, Mestské lesy a.s.

Podujatiami do programu prispievajú aj Východoslovenské múzeum, Rehoľa Dominikánov, Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností na území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Židovská náboženská obec, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Bratská jednota baptistov a ďalší.

Program Festivalu sakrálneho umenia nájdete v prílohe

Video z tlačovej konferencie
 

 

Prílohy

1. PDF 695,98 KB Programový bulletin festivalu
2. PDF 379,2 KB 11. a 25.11.2018 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE a ZÁVEREČNÝ KONCERT festivalu Kostol Najsv. Trojice /Premonštrácky/, Hlavná 67
3. PDF 227,97 KB 17.11.2018 Spevy z TAIZÉ Kostol sv. Antona Paduánskeho
4. PDF 476,96 KB 18. a 20.11.2018 Tri koncerty Kostol sv. Antona Paduánskeho
5. PDF 191 KB 20.11.2018 DOBROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA - Medzinárodná ekumenická konferencia aula Teolog. fakulty Katolíckej univerzity, Hlavná 89
6. PDF 442,19 KB 24.11.2018 EKUMENICKÝ KONCERT Kunsthalle, Rumanova 1
7. PDF 64,46 KB 21.11.2018 - 27.1.2019 Oltár majstra Pavla / Fotografie P. Župníka Vychodoslovenské múzeum, Košice