Košice organizujú najväčšiu školskú olympiádu na Slovensku

Špičkovým športovcom - reprezentantom Slovenskej republiky na Olympijských hrách v Rio de Janeiro, vyrastá tvrdá konkurencia v Košiciach, ktoré sa hrdia prestížnym titulom, Európske mesto športu 2016. Mesto zorganizovalo Školskú olympiádu Košice 2016, tradične najväčšiu v celej SR. Slávnostného Otváracieho ceremoniálu školskej olympiády (27. 5. 2016 o 10.00 hod.) sa v košickom amfiteátri zúčastní až 1200 žiakov z 39 škôl.

Košice sa ako jediné mesto na Slovensku pýšia systematickou Školskou športovou ligou (ŠŠL) pre žiakov základných, respektíve stredných škôl v 14 športoch, kde si deti počas celého školského roka môžu bezplatne zašportovať, a naopak, športové kluby si môžu v pravidelnej školskej lige hľadať a nájsť športové talenty. 

„Uvedený koncept je určený pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú finančné prostriedky na platenie tréningov v kluboch, ale aj pre deti, ktoré sa ťažšie asociujú do nového prostredia," uviedol Mgr. Ivan Šulek, zakladateľ a zároveň i riaditeľ projektu. „Náš projekt začne v septembri tohto roka písať svoju už 10-ročnú históriu. Mesto Košice v roku 2006 začínalo ligu v iba štyroch základných športoch – atletika, plávanie, futbal a basketbal. Dnes je tých športov 14, a každý rok sa do nich zapája okolo troch tisíc žiakov. Od začiatku školskej športovej ligy prešlo pravidelnými súťažami viac ako 25 tisíc žiakov, ale aj malých predškolákov, ktorí sa v jednotlivých košických mestských častiach zapájajú do tzv. olympijských súťaží."

Už od dnes a celý budúci týždeň sa budú konať finálové súťaže, ako vyvrcholenie Školskej športovej ligy v športoch: volejbal, prehadzovaná /tie majú svoj začiatok už dnes/, mini vybíjaná, mini hádzaná /začína sa v piatok/, streľba zo vzduchovky /sobota/, plávanie, inline korčuľovanie, futsal /so začiatkom v pondelok/, futbal /utorok/, basketbal /streda/, florbal, stolný tenis /štvrtok/, hokejbal /piatok/ a atletika – beh /sobota/. 

Vyhodnotenie a záverečný ceremoniál budú v pondelok 6.6.2016, kde si deti z rúk primátora mesta Richarda Rašiho a sponzorov súťaže preberú diplomy a medaily. 

Hlavným organizátorom pravidelných súťaží pre žiakov škôl je mesto Košice (prostredníctvom Centra voľného času) a Občianske združenie Zober loptu, nie drogy. 

Poďakovanie mesta patrí aj sponzorom, bez ktorých by tieto súťaže nemohli byť v takom rozsahu, aký pre deti pripravovalo mesto Košice nielen po minulé roky, ale aj v súčasnosti..