Prejsť na obsah

Košice po 25 rokoch uspeli v spore o určenie hranice katastra pozemkov U.S. Steelu

Bývalé Východoslovenské železiarne boli postavené výlučne na pozemkoch, ktoré patria do katastra mesta Košice. Po 25 rokoch(!) od začiatku sporu medzi obcou Sokoľany v okrese Košice-okolie a mestom Košice o tom v závere minulého roka rozhodol Najvyšší správny súd SR (viď. príloha). Jeho aktuálnemu rozhodnutiu predchádzal rad rozhodnutí príslušného správneho orgánu, Krajského súdu v Košiciach, Najvyššieho súdu SR a taktiež aj Ústavného súdu SR (takisto v prílohe).

Ďalšie konanie je momentálne vecou katastrálneho odboru Okresného úradu Košice-okolie, ktorý vo svojom ďalšom konaní musí brať do úvahy aj právnu argumentáciu súdov. Mesto Košice ako účastník príslušného správneho konania verí, že katastrálny odbor napokon návrh obce Sokoľany na zmenu katastrálnej hranice zamietne.

Primátora teší, že súd dal za pravdu argumentom mesta

Hoci ešte v roku 2019 Krajský súd v Košiciach rozhodol v prospech mesta Košice, keď zrušil pre mesto nepriaznivé rozhodnutie správneho orgánu z roku 2013, Najvyšší súd SR potom prekvapivo vyhovel odvolaniu obce Sokoľany. Mesto Košice však následne uspelo s ústavnou sťažnosťou, pričom Ústavný súd SR jednoznačne konštatoval pochybenie Najvyššieho súdu SR, jeho rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Keďže medzitým došlo k zriadeniu Najvyššieho správneho súdu a k presunu rozhodovacej kompetencie v oblasti správneho súdnictva, opätovný proces pripadol práve tejto novozaloženej inštitúcii. Najvyšší správny súd po takmer ročnom rozhodovaní tesne pred Vianocami koncom minulého roka vyriekol svoj verdikt v prospech Košíc.

To potešilo aj košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktorému bolo včera doručené spomínané súdne rozhodnutie.

Vždy som tvrdil, že územie, na ktoré si robila nárok aj obec Sokoľany, už desiatky rokov patrí do nášho katastra. Už predtým sa s našimi argumentami stotožnili aj viaceré súdy vrátane Ústavného. Som rád, že teraz nám to potvrdil aj Najvyšší správny súd a urobil tak významný krok k ukončeniu tohto dlhoročného sporu. Úžitok z toho budú mať najmä obyvatelia nášho mesta, keďže celá daň z nehnuteľností od spoločnosti U.S. Steel sa stane príjmom nášho rozpočtu. Mesto a U.S. Steel sú spojené nádoby, ktoré vždy patrili k sebe a dopĺňali sa. Z tejto spolupráce budú mať obyvatelia mesta odteraz ešte väčší profit. Získané financie použijeme na investície do projektov, ktoré zlepšia život Košičanov,“ tvrdí primátor.

Ten zároveň vyslovil presvedčenie, že právne argumenty mesta okrem súdu plne zohľadní aj katastrálny odbor Okresného úradu Košice – okolie, ktorý bude o tejto veci bude tento rok opätovne rozhodovať a mesto Košice tak v tomto spore definitívne uspeje.

O pričlenení železiarní k mestu sa rozhodlo už v roku 1979

O pričlenení časti katastrálneho územia bývalého okresu Košice-vidiek k mestu Košice rozhodol ešte v roku 1979 bývalý Okresný národný výbor Košice-vidiek a následne aj bývalý Krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli vtedy časťou obce Hutníky, neskôr argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí.

Začiatok sporu sa datuje do roku 1997, keď obec Sokoľany na základe reštitučných ustanovení katastrálneho zákona podala návrh na zmenu hraníc príslušného katastrálneho územia a žiadala pričlenenie územia s rozlohou približne 700 hektárov. V danej veci bolo za uplynulých 25 rokov vydaných viacero často aj protichodných rozhodnutí, či na úrovni správneho orgánu alebo súdov.

Katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie pririekol v roku 2013 pozemky obci Sokoľany, no mesto Košice toto rozhodnutie súdne napadlo. Podľa verdiktu košického Krajského súdu z roku 2019 obec Hutníky v roku 1979 súhlasila s územnými zmenami, a preto dotknuté územie patrí do katastra Košíc. Obec Sokoľany sa proti rozhodnutiu odvolala na Najvyšší súd, ktorý jej síce dal za pravdu, avšak neskôr toto rozhodnutie zrušil ÚS. Najvyšší správny súd v decembri 2022 potvrdil, že hranice katastra sú správne zakreslené v prospech Košíc.

Advokát Tokár: Celé roky som bol presvedčený, že vyhráme

Právny zástupca mesta Košice Ján Tokár prevzal tento prípad po svojom predchodcovi pred takmer 10 rokmi. Ako zdôraznil, aj napriek viacerým rozhodnutiam súdov za celý ten čas nikdy nepochyboval, že pozemky pod areálom U.S. Steelu patria do katastra mesta Košice.

"Je to jeden z najdlhších prípadov, aký som vo svojej advokátskej praxi riešil. Stále platí, že pokiaľ nepadne rozsudok, akýkoľvek právny názor podopretý aj tými najlepšími argumentmi, zostáva len v rovine presvedčenia. Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, ktorý nadväzuje na právne závery vyslovené ústavným súdom, považujeme za správny a spravodlivý. Týmto rozsudkom bol potvrdený rozsudok Krajského súdu, ktorý rozhodol v prospech mesta Košice a to, že sme boli úspešní, je zároveň dobrá správa pre všetkých Košičanov. Vďaka vyššej dani z nehnuteľností získa mesto viac zdrojov na to, aby mohlo financovať svoj rozvoj," doplnil Tokár.

Z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu vyplýva, že nielen U.S. Steel a ich dcérske spoločnosti, ale aj ďalší daňovníci prevádzkujúci svoje podnikanie v areáli železiarní, musia platiť daň z nehnuteľností len Košiciam. Podľa vedúcej referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiany Molekovej je pre mesto Košice v súčasnosti rozhodujúce, že sporné územie je v katastri nehnuteľností zapísané ako súčasť územia mesta a to je nespochybniteľným správcom dane z nehnuteľností. Do ťažko skúšaného rozpočtu mesta tak podľa nej pribudne takmer 2 milióny eur ročne.