Prejsť na obsah

Košice podpísali memorandum o zriadení Misie klimatickej odolnosti mesta

Mesto Košice a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) podpísali v stredu 10. apríla Memorandum o zriadení Misie klimatickej odolnosti mesta Košice.
Spolu s ďalšími partnermi z Nemecka, Rakúska, Talianska, Slovinska a Chorvátska vytvárajú šesť vzájomne spolupracujúcich Lokálnych misií klimatickej odolnosti Strednej Európy zameraných na mestské prostredie.
 
Misia je založená ako aktivita projektu Mission CE Climate podporeného programom Interreg Stredná Európa. V najbližších mesiacoch sa úsilie bude sústrediť na vytvorenie Akčného plánu klimatickej odolnosti miestnej komunity, v nadväznosti na už existujúci Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 - 2030. V najbližších mesiacoch sa úsilie Misie sústredí na vytvorenie Akčného plánu klimatickej odolnosti miestnej komunity, v nadväznosti na už existujúci   Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 - 2030. Dobré nastavenie realizácie klimaticky cielených opatrení podporí aj aktuálne dokončovaný odborný dokument Posúdenia zraniteľnosti  územia mesta Košice. 
 
„Vyvíjame aktivity na podporu našej ambície stať sa v budúcnosti Európskym hlavným zeleným mestom. Podpis memoranda je len jedným z mnohých dielčích krokov. Vytvárať zdravé mesto a zdravé prostredie pre život našich obyvateľov patrí medzi naše priority.“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). 
 
Plánovanie a spravovanie klimatickej agendy v Košiciach bude vytvárané v kontexte vznikajúcej Spoločnej stratégie Lokálnych  Misií odolnosti v rámci širšieho regiónu Strednej Európy – kde výzvy a dopady klimatickej zmeny majú veľa spoločných charakteristík. Významnou cieľovou skupinou pripravovaných opatrení a aktivít v meste sú deti navštevujúce materské a základné školy.
 
V roku 2024 sa už uskutočnilo viacero prípravných odborných stretnutí a najmä úvodné pracovné stretnutie na pôde Magistrátu mesta Košice, kde sa zapojilo 16 odborníkov zo 6 organizácií pokrývajúcich sektorovú rôznorodosť inštitúcií politického charakteru, akadémie, občianskych iniciatív a sektorových agentúr zameraných na rozvoj.