Košice rozdelia 50 000 eur organizáciám starajúcim sa o opustené zvieratká

Občianske združenia (OZ) starajúce sa a prevádzkujúce útulky pre opustené zvieratá v meste Košice si tento rok rozdelia dotáciu 50 000 eur. Keďže ide o doposiaľ neriešenú oblasť, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pôjde o 6-násobné navýšenie finančných zdrojov. OZ Únia vzájomnej pomoci (OZ ÚVP) ľudí a psov dostane v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti polovicu tejto sumy vo výške 25 000 eur.

Podľa zákona  o veterinárnej starostlivosti je povinnosťou každej obce zriaďovať, prevádzkovať alebo sa podieľať na prevádzke útulkov  pre opustené zvieratá. Keďže Mesto Košice nemá zriadený svoj vlastný útulok pre opustené zvieratá, každý rok poskytuje podľa zákona a na základe zmluvy o spolupráci finančný príspevok pre Občianske združenie, ktoré prevádzkuje útulok v Haniske pri Košiciach.

Únia vzájomnej pomoci dostane na svoj útulok 25 000 eur

Koncom marca 2019 požiadalo ÚVP o finančný príspevok na zabezpečenie chodu útulku ÚVP pre opustené zvieratá. Útulok je druhým najväčším na Slovensku, počet psov sa tam permanentne pohybuje okolo 180 – 200, pričom ďalších 100 psíkov a mačiek je umiestnených u dočasných opatrovníkov dovtedy, kým sa pre zvieratká neuvoľní nejaké miesto v útulku. Občianske združenie prijíma psov z Košíc, z asanačnej služby v Košiciach, podieľa sa na financovaní kastrácií psov pre majiteľov v sociálnej núdzi a na kastrácii pouličných mačiek v Košiciach.

OZ ÚVP sa zároveň aktívne podieľa na osvetových besedách pre deti v materských školách, žiakov v základných a stredných školách, pravidelne organizuje výcviky pre širokú verejnosť, na ktorých sa učia majitelia vychovávať psov, a tým eliminovať možné problémy na sídliskách v Košiciach. Priemerné mesačné náklady OZ ÚVP na chod útulku (krmivo, veterinárne náklady, liečivá, dezinfekčné prostriedky, energie, pohonné hmoty, inzercia, mzdy zamestnancov) sú 13 000 eur.  

Na základe zmluvy poskytne mesto ÚVP v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 25 000 Eur, čo je trojnásobok predchádzajúceho príspevku. Financie majú byť použité aj na krmivo pre zvieratá, veterinárne náklady, lieky pre zvieratá a na prevádzkové náklady. ÚVP sa zároveň zaviazala aj k tomu, že zabezpečí záujem mládeže o dobrovoľnú pomoc v útulku, čím prispeje aj k  zmysluplnému využitiu voľného času školákov.

Ďalšie dotácie pôjdu aj OZ Srdce pre mačky, Psy ulice a Malá farma Košice 

O prerozdelení ďalších 25 000 eur v štvrtok na návrh primátora mesta Jaroslava Polačeka rozhodovala Mestská rada. Tá odporučila mestskému zastupiteľstvu, aby dotácia vo výške 15 000 eur putovala pre OZ Srdce pre mačky, ktoré ich chce využiť na veterinárne náklady spojené so záchranou  mačiek  a náklady spojené s kastračným programom v Košiciach. Ďalších 7000 eur by malo ísť pre OZ Psy ulice a 3000 eur pre OZ Malá farma Košice. Obe tieto neziskové organizácie chcú túto dotáciu využiť na umiestnenie, adopciu pre nechcené, túlavé a týrané spoločenské a hospodárske zvieratá vrátane realizácie osvetovej činnosti. 

K návrhom na prerozdelenie dotácií sa na základe došlých žiadostí vyjadrovali aj členovia novovzniknutej  Rady primátora mesta, ktorej cieľom je  riešenie otázok v oblasti ochrany zvierat a verejnej politiky v oblasti chovu zvierat. Podľa primátora, ktorý bol iniciátorom vzniku tejto rady, sa chce mesto aj zvýšením finančných zdrojov postarať o dôstojnejší život opustených zvieratiek. 

"Plníme sľuby, ktoré sme dali verejnosti pred voľbami. Kvôli tomu vznikla aj Rada primátora pre túto oblasť, v ktorej sú zastúpení poslanci ako aj viacerí odborníci z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V spolupráci s nimi sme navrhli rozdelenie výrazne vyššej sumy financií než tomu bolo v minulosti. Našim cieľom je postupne zvyšovať dotácie pre starostlivosť o opustené zvieratká a v najbližších rokoch sa dostať na úroveň 100 000 eur. Čakajú nás aj veľké výzvy ohľadom útulku alebo karanténnej stanice," skonštatoval primátor.