Prejsť na obsah

Košice sa chcú uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto v roku 2023

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia.

Prvým krokom pred podaním kandidatúry bolo úvodné predstavenie tejto myšlienky a časového postupu pred podaním záväznej prihlášky 50 zástupcom odbornej verejnosti, univerzít, ale aj významných zamestnávateľov v Košiciach.  

Zmyslom súťaže je podporiť samosprávy a obyvateľov k lepšej starostlivosti o ekológiu

Predstavitelia vedenia mesta prezentovali na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo uplynulý piatok v priestoroch košického magistrátu, aj ambicióznu Zelenú víziu mesta Košice do roku 2030. Je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa naše mesto stalo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalite ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovaním rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení. V tejto súvislosti by sa aj myslenie a konanie obyvateľov mesta mohlo postupne čoraz viac presúvať k tomu, aby čo najviac smerovalo k zlepšeniu životného prostredia.

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) skonštatoval, že titul Európskeho hlavného zeleného mesta nie je hlavným cieľom, omnoho dôležitejšia bude cesta, po ktorej sa mesto v najbližšej dobe vydá. V tejto súvislosti pripomenul, že mesto bude musieť vytvoriť a aktualizovať rôzne verejné politiky mesta ako napr. protihlukové mapy alebo nízko emisné zóny. 

Účastníci sa zhodli na tom, že v meste žije množstvo tvorivých a aktívnych ľudí, ktorí chcú žiť v zdravom životnom prostredí. Primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) potešilo, že presadzovanie zelených riešení v prospech všetkých Košičanov a kandidatúra na Európskeho hlavné zelené mesto si na stretnutí získalo plnú podporu zúčastnených. Podobu konkrétnych projektov, s ktorými sa chce mesto uchádzať o titul Európskeho hlavného zeleného mesta ako je napr. aj návrat vody do mesta alebo ďalšie, ešte podľa neho pripravia v najbližších mesiacoch pracovné skupiny odborníkov.

Primátor Polaček: Máme jedinečnú šancu

„Otázka klimatických zmien je dnes svetovou témou číslo 1. Je len na nás, aké mesto, krajinu, či planétu necháme ďalším generáciám. Ja túto tému beriem s plnou vážnosťou a som presvedčený, že Slovensko v zelených témach zaostáva a to ma mrzí. Jednou z mojich priorít je, aby sa Košice stali akýmsi príkladom pre celé Slovensko. Máme  teraz jedinečnú šancu, aby sme sa stali Európskym hlavným zeleným mestom v roku 2023. Ide o podobný rozvojový projekt akým bolo Európske hlavné mesto kultúry. V súčasnosti tvoríme silný tím odborníkov. Čím viac spoločných nápadov a myšlienok sa nám podarí zrealizovať, tým príjemnejšie sa nám v meste bude žiť a lepšie dýchať. Všetci spolu môžeme naše mesto posunúť vpred a urobiť niečo, na čo budeme hrdí a pôjdeme príkladom aj pre ostatných na Slovensku,“ myslí si primátor.

Aj verejnosť bude môcť pripomienkovať jednotlivé zámery projektu

Vedenie mesta prezentovalo aj časový plán podania prihlášky do súťaže o Európske hlavné zelené mesto v roku 2023. Po predchádzajúcich konzultáciách sa má v novembri tohto roka uskutočniť úvodné stretnutie 12 pracovných skupín k jednotlivým indikátorom projektu. Na jar budúceho roku sa budú prezentovať a zosúlaďovať koncepty jednotlivých zámerov projektu. V júni k nim prebehne verejná diskusia. Konečná verzia projektu by po zapracovaní všetkých pripomienok mala byť zverejnená v septembri 2020. O mesiac na to Mesto Košice zašle prihlášku aj s uceleným projektom, s ktorým sa chce uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto.

Podľa viceprimátora mesta Marcela Gibódu si vedenie mesta plne uvedomuje svoju zodpovednosť v prístupe k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju.

„Účasť v súťaži o Európskeho hlavné zelené mesto berieme aj ako záväzok trvalo sa usilovať o zlepšenie životného prostredia v našom meste. Privítame každého, kto nám pomôže k tomu, aby Košice vytvorili taký projekt, ktorý bude mať šancu na úspech a Košičania by po jeho realizácii žili v ekologicky udržateľnom meste,“ dodal.   

 

ZELENÁ VÍZIA MESTA KOŠICE DO ROKU 2030

* mesto s nulovou uhlíkovou, vodnou a energetickou stopou

* mesto, ktorého vnútorná teplota a klíma bude vyrovnaná s teplotou a klímou v jeho  prirodzenom okolí

* mesto, ktoré bude maximálne využívať, chrániť i obnovovať vlastné prírodné zdroje a bude inšpiráciou pre svojich partnerov v trvalo udržateľnom využívaní, ochrane a obnove prírodných zdrojov

* mesto, ktoré zavádza inovácie inšpirované prírodou s viacnásobnými úžitkami, spoločnými výhodami, vrátane zamestnanosti a rozvoja sociálneho kapitálu

* mesto plné inšpirácie technologických eko-inovácií vo verejnom priestore podporujúce aktívny a zdravý životný štýl

* mesto a mestské inštitúty pri ochrane klímy a verejnej zelene sú vzorom pre všetkých zainteresovaných v  meste

* mesto otvorených, kritických, tvorivých a zodpovedných ľudí za vlastné životné prostredie a klímu.