Prejsť na obsah

Košice skrášľuje milión farebných kvetov

Metropola východu sa prebudila zo zimného spánku a mesto už zdobia krásne jarné kvety. Pásy cibuľovín, ktoré vysadila do trávnikov Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), sú plné kvitnúcich narcisov, hyacintov a tulipánov. S prípravou na tohtoročnú jarnú sezónu bolo nevyhnutné začať ešte v uplynulých rokoch. Za posledných päť rokov mestská zeleň vysadila takmer 1,2 milióna kvetov, z toho takmer 16 000 trvaliek, 300 000 letničiek a viac ako 810 000 cibuľovín.

V plnom prúde je v týchto dňoch aj výsadba drevín. Mestská zeleň plánuje v rámci jarnej výsadby vysadiť viac ako 300 stromov a takmer 2 500 kríkov. Najviac stromov pribudne v mestskej časti Západ, kde sa ich vysadí 77. Na Severe pribudne spolu 50 stromov, v Starom Meste ich bude 48, Nad jazerom 40 a na Juhu 35. Na sídlisku Dargovských hrdinov poteší obyvateľov túto jar 31 nových vzrastlých stromov a na Sídlisku Ťahanovce ich bude 24. Pôjde prevažne o javory, lipy, čerešne, brezy, či jarabinu.

„Z môjho pohľadu sú pre mňa Košice z roka na roka čoraz krajšie. Je za tým predovšetkým tvrdá drina, odborný prístup a dlhoročná systematická práca pracovníkov správy mestskej zelene, za čo im patrí poďakovanie. Každý nový strom a krík zlepšuje kvalitu života v meste, pomáha v boji proti klimatickým zmenám, ochladzuje prostredie, znižuje hluk a prašnosť. Viac stromov a viac kvetov preto znamenajú nie len krajšie, ale najmä zdravšie Košice, čo je našim dlhodobým cieľom,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Správa mestskej zelene v Košiciach spravuje v siedmich mestských častiach viac ako 460 hektárov zelených plôch. Stará sa tiež o 35 parkov, 205 detských ihrísk a 20 fontán, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička a Mlynský náhon. Prevádzkuje tiež Verejný cintorín a Krematórium. 

Počas uplynulých piatich rokov pribudlo v meste 3 500 stromov 

Od roku 2019 vysadila mestská zeleň viac ako 3 500 stromov a 68 000 kríkov. Dôležitou náplňou práce Správy mestskej zelene je aj odborná starostlivosť o stromy. S ňou súvisí aj príprava Dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorý poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno – historickom význame drevín na území mesta. Zároveň je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Aktuálne je v rámci neho hodnotených viac ako 14 500 drevín, ďalších 13 000 je zmapovaných a čaká na svoje odborné zhodnotenie.

„Sme prvým mestom na Slovensku, ktoré buduje digitálny, interaktívny a dynamický dokument starostlivosti o dreviny. Ide o digitálnu zdravotnú kartu dreviny, ktorá bude obsahovať podrobné informácie o každom jednom strome v meste. Dokument bude zároveň slúžiť ako evidencia starostlivosti o stromy, keďže sa v ňom priebežne kompletizujú a aktualizujú podrobné údaje o lokalizácii prostredníctvom GPS súradníc, druhu, veku, rozmeroch a zdravotnom stave stromu, fotografie zo zásahov alebo iných ošetrení, doplnila riaditeľka SMsZ Marta Popríková.