Košice sú na konci roka 2018 vo výbornej finančnej kondícii

Námestník primátora a poverený primátor mesta Košice Martin Petruško odovzdá na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného mestského zastupiteľstva budúcemu vedeniu a poslancom mesto Košice vo výbornej finančnej kondícii. O pozitívnom vývoji hospodárenia za uplynulých osem rokov, počas ktorých bol primátorom Košíc Richard Raši a od marca tohto roka M. Petruško, svedčí porovnanie ekonomických ukazovateľov na konci rokov 2010 a 2018.

Pred ôsmimi rokmi bol stav na bežných účtoch 2,9 mil. eur, na konci tohto roka je predpokladaný zostatok minimálne 5 mil. eur. Rezervný fond v roku 2010 bol 200 000 eur, ku konci roka 2018 je 12 miliónov eur, čo predstavuje 60-násobný nárast disponibilných finančných prostriedkov. Vo Fonde rozvoja bývania mesta Košice bolo na konci roka 2010 viac ako 140 000 eur, na konci roka 2018 bude 290 000 eur.

Úverová zadlženosť mesta bola na konci roka 2010 na úrovni 32 percent, na konci roka 2018 bude takisto 32 percent, ale v riešení je uznanie DPH na stavbu MET vo výške 14,5 mil. eur a splatenie jednorazovej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 14,5 mil. eur, čím sa podarí znížiť úverovú zadlženosť mesta na 22,8 percenta. Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti boli na konci roka 2010 vo výške 2 150 000 eur, na konci tohto roka sú predpokladané nulové záväzky po lehote splatnosti. Priaznivý vývoj sa podarilo dosiahnuť aj vo vývoji stavu majetku, jeho hodnotu sa za osem rokov podarilo zvýšiť z necelých 514 miliónov eur na 700 miliónov eur.

„Som veľmi rád, že tieto výborné ekonomické výsledky sme dosiahli v situácii, kedy sa nám podarilo preinvestovať do rozvoja mesta za uplynulých osem rokov takmer 380 miliónov eur, z toho 250 miliónov eur smerovalo do modernizácie mestskej hromadnej dopravy. Verím, že sa novému vedeniu mesta podarí udržať tento priaznivý vývoj a Košičania budú vidieť v našom meste ďalšie dokončené veľké projekty, ktoré skvalitnia život týchto i budúcich generácií obyvateľov Košíc,“ hovorí
M. Petruško.