Prejsť na obsah

Košice v lete investujú takmer 600 000 eur do skvalitnenia svojich škôl

Takmer 600 000 eur preinvestuje mesto Košice počas letných prázdnin do zlepšovania kvality svojich základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ). Stavbári v júli a v auguste na zhruba každej tretej škole v meste vynovia triedy, chodby, sociálne zariadenia, rozvody vody či gastrozariadenia. Oddýchnutých školákov potešia v septembri aj nové skrinky, koberce, vyučovacie pomôcky a najmenších škôlkarov aj hračky. 

Nový náter počas prázdnin dostanú kuchyne, chodby a vybrané priestory škôlok. Pracuje sa aj na oprave fasád, oplotení, vonkajších terás, striech a výmene okien. Stavebné práce sa postupne začínajú vykonávať v MŠ Smetanova, MŠ Nešporova, MŠ Azovská, MŠ Ipeľská, MŠ Miškovecká, MŠ Povstania českého ľudu 11, MŠ Turgenevova, MŠ Humenská, MŠ Trebišovská, MŠ Čínska, MŠ Čordákova, MŠ Barca, MŠ Bernolákova, MŠ Dénešova, MŠ Jaltská, MŠ Kežmarská, MŠ Oštepová, MŠ Ovručská, MŠ Poľov, MŠ Šafárikova trieda, ZŠ Drábova, ZŠ Starozagorská a ZŠ Janigova.

Zároveň sa v takmer 40 MŠ uskutočnia opravy na detských ihriskách v celkovej výške 40 000 eur. V rámci opravy ihrísk sa realizuje aj výmena dosiek na lavičkách a na pieskoviskách ako aj výmena, resp. doplnenie piesku v pieskoviskách. Mesto okrem toho pokračuje aj v stavebných prácach na rozšírení materskej školy Oštepová. Investícia v celkovej hodnote zhruba 1,7 milióna eur je financovaná najmä z eurofondov a práce by mali byť hotové začiatkom septembra.

Najvýraznejšími premenami prechádza škôlka na Oštepovej

„V nevyužívaných pavilónoch dokončujeme dve nové triedy pre 44 žiakov. V škôlke sa vytvoria podmienky na vzdelávanie celkovo 124 detí, čo bude v školskom roku 2023/2024 znamenať vyše polovičné navýšenie jej doterajšej kapacity 82 detí. Deti, ich rodičia a zamestnanci školy isto ocenia aj ďalšie už zrealizované alebo plánované vylepšenia budovy, ktoré výrazne skvalitnia výchovno-vzdelávací proces v tejto materskej škole,“ skonštatovala námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).

Okrem dokončovacích prác na fasádach, podlahách, rozvodoch elektriny, plynu a tepla sa pokladajú aj nové zelené strechy. Takisto vďaka investíciám do zateplenia stien tam dôjde k výrazným úsporám prevádzkových nákladov na kúrenie a osvetlenie. V MŠ Oštepová sa zároveň dopĺňa interiérové vybavenie do novovytvorených priestorov a kuchyne, ktorá prejde celkovou obnovou. Takisto sa skrášli školský dvor a obnoví sa detské ihrisko, na ktorom pribudnú aj nové herné prvky.