Prejsť na obsah

Košické školy dostanú cez leto vyše miliónovú injekciu do svojho skvalitnenia

Len pár hodín po tom, čo si uplynulý piatok prevzalo vysvedčenia 17 240 žiakov košických základných škôl, začalo mesto Košice s rozsiahlymi opravami školských budov a zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Celkové „prázdninové“ investície by mali dosiahnuť vyše 1 milión eur, čo bude takmer dvojnásobok v porovnaní s vlaňajškom.

Žiaci sa dočkajú nových skriniek aj hračiek

Zlepšovania kvality základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ) pocítia už v septembri po návrate do škôl žiaci nielen vo vynovených triedach, na chodbách alebo sociálnych zariadeniach. Školáci aj škôlkari sa môžu tešiť aj na nové skrinky, koberce, nábytok a ďalšie moderné vyučovacie pomôcky, hračky alebo výpočtovú techniku. Pre zníženie energetickej náročnosti budov sú plánované výmeny svietidiel a ventilov ústredného kúrenia, opravy striech, rekonštrukcie rozvodov teplej a studenej vody. Tieto investície pomôžu školám výrazne znížiť náklady na energie.

„Chcel by som poďakovať ministerstvu školstva za to, že nám uvoľnilo peniaze na vyriešenie havarijných situácií na školách a k tomu sme ako každý rok pridali aj financie z rozpočtu mesta. Ako najväčší zriaďovateľ škôl na Slovensku máme aj najväčšie náklady na udržiavanie budov našich škôl. Zároveň je tu veľký modernizačný dlh, ktorý postupne chceme znižovať. Deti sú našou budúcnosťou a preto robíme všetko preto, aby sa aj so svojimi pedagógmi a ďalšími zamestnancami škôl cítili čo najpríjemnejšie. Som presvedčený, že aj tieto veľké investície tomu napomôžu,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.

Počas prázdninových dní budú prebiehať aj letné maľby školských kuchýň, obnovia sa herné prvky, dosky na pieskoviskách a lavičkách školských dvorov materských škôl. Naďalej bude pokračovať vo výmene okien. Zároveň dôjde k zlepšeniu gastrozariadení v kuchyniach.

Veľmi ma ako ženu teší, že pomôžeme zlepšiť aj pracovné podmienky našich kuchárok. V dvoch škôlkach vymeníme doslova historické výťahy na prevoz jedál ťahaných ručne lanom za moderné elektrické výťahy, čím sa im o niečo zjednoduší prácu a uľaví sa ich chrbtom či rukám. V meste máme ešte niekoľko takýchto relikvií. Verím, že aj v ďalších škôlkach čo najskôr uvoľnia svoje miesto moderným výťahom,“ skonštatovala viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).

V škôlkach sa cez prázdniny vystrieda 1400 detí

Ako doplnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Beáta Lopušniaková, zhruba 1400 rodičov prejavilo záujem o to, aby ich deti navštevovali materské školy aj počas tohtoročných prázdnin. Harmonogram, v ktorých týždňoch sú otvorené, resp. zatvorené škôlky počas letných prázdnin, je uvedený na webstránke mesta: https://static.kosice.sk/s/ed7b0f979117fcf68f7319c35/show

„Každá materská škola vo veľkej mestskej časti je otvorená vždy jeden mesiac. Škôlky v malých mestských častí budú otvorené zväčša dva alebo tri týždne. Vždy je však v danej lokalite otvorená aspoň jedna škôlka. Rodičia môžu po dohode s vedením príslušnej materskej školy umiestniť svoje deti aj do inej našej škôlky, ktorá bude v danom čase otvorená.“

Najvýznamnejšie prázdninové investície na košických školách

- odstránenie havarijného stavu statických porúch nenosných stien, základov, podláh a iné na ZŠ Jenisejská 22 - 271 762 eur

- výmena radiátorových ventilov v 18 materských školách - 188 800 eur

- odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Tomášikova 31 - 161 969 eur

- výmena svietidiel v šiestich materských školách - 139 000 eur

- rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu vrátane svietidiel MŠ Obrancov mieru 16 - 139 887 eur

- odstránenie havarijného stavu okenných a dverných konštrukcií ZŠ Užhorodská 39 - 80 000 eur

- odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení a statických porúch ZŠ Maurerova 21 - 76 584 eur

- rekonštrukcia výťahov na prevoz stravy v MŠ Obrancov mieru 20 a Hronská 7 - 40 400 eur.