Prejsť na obsah

Košické športové leto 2005

Deti a mládež
Chcete využiť svoj voľný čas počas letných prázdnin športom?
Máte jedinečnú príležitosť! Mestská časť Košice- Juh v spolupráci s Mestom Košice a U.S.Steel Košice organizuje pre školopovinnú a študentskú mládež z celého mesta vo veku od 8 – 18 rokov Košické športové leto 2005

Kde?
  Zrekonštruované športovo – zábavné  centrum Alejova č. 2  /vedľa hotela U leva/ v Košiciach
Kedy?
  I. turnus 04.07.2005 - 15.07.2005 zahájenie o 9.00 h.
  II. turnus 18.07.2005 - 29.07.2005
  III. turnus 01.08.2005 - 12.08.2005
  IV. turnus 15.08.2005 - 26.08.2005
Disciplíny
  futbal, tenis, stolný tenis,streetbal, plážový volejbal, hokejbal / prihlásiť sa môžu jednotlivci ako aj družstvá/
Štartovné
20,- Sk/1 turnus

Prihlášky sú k dispozícii na podateľni MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4,  u riaditeľov všetkých základných a stredných škôl, na internetovej stránke www.urad.sk.                        

Vyplnené prihlášky zašlite e-mailom: kscjuzan@post.sk,  faxom: 055/62 506 64, osobne alebo poštou  na MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice.

Informácie: p. Kraková – 62 506 64, 0907 948979, 0905 424 038