Prejsť na obsah

Košickí poslanci neschválili predaj kasárni na Kukučínovej

Návrh na využitie lokality predložený víťazom súťaže - firmou WBS, a.s. v prijatom uznesení označili za nie dostatočne výhodný pre mesto  Košice a obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú v júni minulého roku zrušili. V rámci programu pokračujúceho zastupiteľstva (zo dňa 22. 2. 07) poslanci diskutovali o koncepcii riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením a schválili tiež viacero prevodov a predajov nehnuteľného majetku.