Košickí rybári začnú v pondelok výlov rýb z Mlynského náhonu

Správa mestskej zelene využije zníženú vodnú hladinu aj na kosenie brehov. Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), ktorá Mlynský náhon spravuje, dohodla s rybárskym zväzom že výlov rýb z Mlynského náhonu začnú rybári v pondelok, 14. 10. 2019.

Podľa poverenej riaditeľky SMsZ Marty Popríkovej, o výlove rýb upovedomili aj členov Občianskeho združenia Mlynský náhon, ktoré má ambíciu obnoviť náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, environmentálnymi a spoločenskými funkciami.

„V súvislosti s chystaným výlovom rýb nemali pripomienky, len nás požiadali, aby sme oznámili verejnosti vypúšťanie náhonu vopred. Mlynský náhon by sme chceli začať vypúšťať, aby sme dosiahli potrebnú výšku hladiny vody podľa požiadaviek Slovenského rybárskeho zväzu už počas tohto víkendu 12. až 13. októbra. Zároveň po znížení hladiny vody, pristúpime k pokoseniu zatiaľ nepokosených brehov náhonu,“ uviedla M. Popríková.