Košický magistrát je opätovne prístupný pre verejnosť

Magistrát mesta Košice sa po štyroch týždňoch opätovne otvára pre verejnosť. V rámci zmiernenia opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu je od dnešného dňa v budove Magistrátu mesta na Triede 48/A možné vybaviť si bez obmedzení svoje úradné záležitosti

Verejnosť už zároveň môže využívať oba vchody do budovy. Prvým je hlavný vchod z Triedy SNP, ktorý bol otvorený aj doteraz. Od tohto pondelka k nemu pribudol aj bočný vchod od parkoviska v blízkosti Ružínskej ulice.

Úradné záležitosti občanov sa vybavujú v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu pri stoloch s plexisklom. Od dnešného dňa sú pre verejnosť otvorené jej pracoviská: miestne dane, miestne poplatky za odpad, všeobecné informácie (referát sociálnych vecí), osvedčovanie, kopírovanie, pokladne, podateľňa ako aj vybavovanie parkovacích kariet.

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu pre občanov

Pondelok

  8.00 – 15.30 hod.

Utorok

  8.00 – 15.30 hod.

Streda

  8.00 – 18.00 hod.

Štvrtok

  8.00 – 15.30 hod.

Piatok

  8.00 – 14.30 hod.