Prejsť na obsah

Košický primátor privítal, že parlament zabránil privatizácii vodární a ochránil verejný záujem vo VVS

Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok (28.januára) definitívne schválila novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Predložili ju poslanci vládnych strán OĽaNO a SaS. Cieľom novej legislatívy je chrániť verejný záujem pri výrobe a distribúcii pitnej vody. Podľa nej už nebude možný prevod akcií vodárenských spoločností, ktorých vlastníkmi sú dnes výhradne samosprávy, na súkromné subjekty. Ak novelu podpíše prezidentka republiky, začne platiť od prvého marca.

„Tento verejný záujem podľa nás najlepšie dokážu ochrániť obce, mestá a samosprávne kraje. Územnej samospráve zákonná zodpovednosť za zabezpečovanie zásobovanie obyvateľstva vodou aj vyplýva priamo zo zákona o obecnom zriadení,” informoval predkladateľ Milan Potocký (OĽANO).

Poslanec Potocký: Novela vylúči, aby sa zásobovanie pitnou vodou po vstupe súkromníkov stalo predmetom zisku

Novela podľa neho vylúči riziko, že by sa zásobovanie pitnou vodou po vstupe súkromných subjektov do vodárenských podnikov stalo predmetom zisku, ktorý tieto podnikateľské subjekty na rozdiel od samospráv primárne sledujú. 

„Reagujeme na situáciu, ktorá vznikla na východnom Slovensku, kde sa jedna právnická kancelária snažila kúpiť akcionársky podiel obce vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) pričom táto súkromná firma by potom mohla následne priamo skupovať ďalšie akcie. Nebol by už na to potrebný súhlas orgánov spoločnosti, ani by neplatilo predkupné právo ostatných akcionárov. Zmyslom našej legislatívnej iniciatívy je teda zabrániť takejto faktickej privatizácii vodárenských spoločností,“ povedal Potocký.

Zmena zákona vychádza aj zo stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý ešte koncom roka 2019 upozornil, že je potrebné legislatívne obmedziť prevod akcií vodárni mimo verejný sektor. Nebezpečenstvo vo voľnom obchodovaní s týmito akciami vidí aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Rada ZMOS na septembrovom rokovaní, že obce budú upozornené na to, aby nepredávali svoje podiely vo vodárenských spoločnostiach iným subjektom.

Potocký v druhom čítané podal k novele aj pozmeňujúci návrh, aby akcie samosprávnych krajov vo vodárňach nemohli byť predmetom exekučného konania. Doteraz boli pred exekúciou takto chránené len akcie obcí.

Za novelu hlasovalo 120 zo 122 poslancov prítomných v pléne, nikto nebol proti, ani sa nezdržal, dvaja nehlasovali. Podporu naprieč všetkými parlamentnými stranami si Potocký vysvetľuje tým, že je mimo akýchkoľvek pochybností, že verejný sektor si musí zachovať kontrolu nad prevádzkou verejných vodovodou a kanalizácií. „Jednoducho preto, že ide o činnosť vo verejnom záujme a zásobovanie vodou má prirodzený strategický význam pre život a zdravie obyvateľstva aj bezpečnosť štátu,“ dodal.

Mesto Košice privítalo schválenie tejto novely. Mesto ako najväčší akcionár VVS sa vlani v septembri pokúsil presadiť zmenu stanov vodárni, ktoré by zabránili vstupu tretích osôb medzi akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie VVS, teda starostovia miest a obcí z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja však návrh mesta neschválilo. 

Primátora teší, že sa zakážu špekulatívne prevody akcií vodární 

Mesto návrhom na zmenu Stanov VVS reagovalo na prípad obce Čerhov v Trebišovskom okrese, ktorej zastupiteľstvo rozhodlo o predaji akcionárskeho podielu obce vo VVS košickému advokátovi. K prevodu akcií nedošlo len preto, že prokuratúra súťaž na predaj akcií napadla ako nezákonnú.

„Som rád, že naše diskusie najmä s poslancami OĽaNO okolo Milana Potockého mali zmysel a nakoniec sa poslanci parlamentu naprieč politickým spektrom zhodli na tom, že je potrebné chrániť verejný záujem vo vodárenských spoločnostiach. Vždy sme boli presvedčení, že zásobovanie našich obyvateľov pitnou vodou a prevádzkovanie verejnej kanalizácie musia zostať v rukách miest a obcí na východe. Teší nás, že v rodine akcionárov VVS môžu byť iba samosprávy, a preto pozitívne vítame zákaz špekulatívnych prevodov akcií VVS na súkromné osoby alebo spoločnosti. Nielen Košičania sa už tak nemusia obávať nárastu cien pitnej vody, ktorý by napriek štátnej regulácií po vstupe súkromného subjektu do vodárni reálne hrozili,“ uviedol po schválení novely košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).    

Polaček očakáva, že vedenie VVS po nadobudnutí účinnosti novely urýchlene pripraví zmenu stanov spoločnosti, ktorá ich zosúladí s touto novou právnou úpravou. Ako pripomenul, vedenie VVS po zamietnutí návrhu mesta Košice na zmenu stanov iniciatívne sľubovalo, že pripraví „koncepčné riešenie“ danej problematiky. Doteraz však podľa košického primátora nie sú z ich strany viditeľné konkrétne výsledky.