Košický primátor vyhlásil v meste III. stupeň povodňovej aktivity

Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situáciu došlo dnes v Košiciach k zvýšeniu hladín vodných tokov a spodnej vody. Z dôvodu vybreženia a vyliatia vodných tokov dochádza k ohrozeniu života a zdravia, majetku právnických a fyzických osôb, životného prostredia a kultúrneho dedičstva, ako i hospodárskej činnosti.

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) preto dnešným dňom vyhlásil v Košiciach tretí stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch a drobných vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta. Počas povodňovej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku. Vyhlásený stupeň povodňovej aktivity sa bude v ďalších dňoch prehodnocovať podľa aktuálneho stavu na vodných tokoch na území mesta.