Košický primátor vyzýva občanov, aby nezakladali oheň v trávnatých a lesných porastoch

Vážení Košičania, 

prichádza opäť jar a ako už býva v tomto období nevyhnutným pravidlom, musíme znova verejne upozorňovať na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pozostatky starej suchej trávy, lístia, buriny a ihličia sú mimoriadne rizikové z hľadiska možného vzniku požiaru a jeho rozšírenia najmä v lesných porastoch.

Lesné požiare dokonca spôsobujú každoročne aj úmrtia a poškodenia zdravia, ale i mimoriadne veľké materiálne a ekologické škody. Spálený les je nutné obnovovať niekoľko desaťročí. Stojí to nemálo ľudského úsilia a finančných prostriedkov. Preto vás všetkých naliehavo žiadam, aby ste oheň zakladali len na určených miestach. Pri odchode z lesa venujte prosím veľkú pozornosť jeho úplnému uhaseniu.

Napriek tomu, že vypaľovanie trávy a suchej vegetácie je v jarnom období zo zákona zakázané, je stále najčastejšou príčinou vzniku požiarov. Preto vás musím znova upozorniť na nebezpečenstvo pri spaľovaní trávy, ktoré každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov. Urobme spoločne všetko na ochranu lúk a lesných porastov.

V prípade spozorovania požiaru ho preto nahláste prosím urýchlene na telefónne číslo 112, resp. 150. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a zabrániť stratám na životoch a zdraví ľudí.

Lesy sú obrovským prírodným a národným bohatstvom. Sú významným krajinotvorným prvkom. Dodávajú našej krajine mimoriadne hodnoty a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby. Zaslúžia si, aby sme ich všetci a spoločne chránili pred požiarmi. 

 

 

                                                                                            Ing. Jaroslav Polaček

                                                                                             primátor mesta Košice