Prejsť na obsah

KOSIT sa bude modernizovať

Náklady takmer 11,9 milióna EUR, v prepočte asi 404,11 miliónov SKK, si vyžiada v prvej etape investičný zámer košickej spoločnosti na zvoz a likvidáciu odpadu KOSIT, a. s. Firma, ktorej akcionármi sú spoločnosť 4Italy (51 %), mesto Košice (34 %) a spoločnosť Hooch (15 %), chce modernizovať a upraviť košickú spaľovňu na výrobu elektrickej energie.
Priemyselný plán, ktorý chcú realizovať sčasti už v budúcom roku, prezentoval na Mestskom zastupiteľstve manažment spoločnosti Kosit poslancom Mestského zastupiteľstva. Zatiaľ ho len vzali na vedomie a o vstupe mesta do projektu rozhodnú na najbližšom rokovaní.
"Vnímame to ako ďalší stupeň realizácie dlhodobých zámerov spoločnosti z hľadiska pridanej hodnoty a ako smerovanie k tomu, aby bol komunálny odpad energeticky využívaný," uviedol pre TASR primátor Košíc František Knapík. Podľa jeho názoru ak budú vysvetlené všetky sporné otázky projektu, mesto mu ako jeden z akcionárov Kositu vyjadrí podporu.
Pred rokovaním zastupiteľstva rozdávali poslancom otvorený list zástupcovia ochranárskych organizácií Priatelia Zeme (PZ), Abovská osa a Sosna. Upozorňovali v ňom na riziko projektu a vyzývali na jeho odmietnutie. Okrem iného poukazujú na to, že kapacita novej spaľovne bude predimenzovaná a odpad budú musieť dovážať. Podľa ochranárov nie je exaktne zo strany Kositu vyčíslená efektívnosť a návratnosť vysokej investície. Podľa predsedu PZ Ladislava Hegyiho ju zaplatia občania zvýšenými poplatkami za komunálny odpad. Ochranári poukazujú aj na nízku 5-% až 6-% separáciu komunálneho odpadu v meste.
Manažéri projektu argumenty ochranárov odmietajú ako zavádzajúce a neodborné. Podľa hovorcu Kositu Rolanda Bánhegyiho investičný plán ráta so zneškodňovaním odpadov, vrátane spaľovania biomasy a čistiarenských kalov, a výrobou elektrickej energie turbínou s výkonom 7,5 MW. Už v prvom roku nábehu kalkuluje plán s čistým ziskom pre Kosit vo výške 993 067 EUR a pre mesto Košice 337 643 EUR. Do roku 2012 by to mal byť až dvojnásobok.
Ako informoval Bánhegyi, v súčasnosti zlikvidujú v košickej spaľovni Kositu ročne približne 80 000 ton komunálneho odpadu. Až 80 % pary, vznikajúcej pri spaľovacom procese, vypúšťajú pritom bez úžitku do ovzdušia a len malá časť sa využije v tepelnom hospodárstve mesta. "Realizácia projektu prinesie transformáciu Kositu na inovatívne energetické centrum na zhodnocovanie druhotných surovín pri plnení noriem EÚ, výrobu elektrickej energie a stabilitu cien odpadov pre mesto Košice," dodal Bánhegyi. Čo sa týka celkovej investície, z 90 % ju Kosit pokryje bankovým úverom a zvyšných 10 % by si mali rozdeliť jednotliví akcionári.
Mesto pripravuje verejnú diskusiu, na ktorej si vymenia a skonfrontujú argumenty a názory na projekt investori, ochranári i verejnosť.

Zdroj:TASR