Prejsť na obsah

Kradli v areáli súkromnej spoločnosti

Dňa 09.03.2019 v čase o 09:07 hod. na základe oznamu občana bola hliadka stanice MsP Šaca vyslaná na ulicu Na záhumní v Košiciach, kde podľa oznamovateľa malo dochádzať k páchaniu TČ krádeže vlámaním. Na tento oznam hliadka okamžite reagovala a presunula sa na uvedené miesto, kde intenzívne začala prehľadávať blízke okolie. V čase o 09:10 hod. (t.j. 3 min. od prijatia oznámenie) na ulici Ku mlynu zistila dve podozrivé osoby, ktorých popis sa zhodoval podľa oznamovateľa. Uvedené osoby mali pri sebe na zemi uloženú hliníkovú prevodovku z nákladného motorového vozidla, ktorú sa pokúšali naložiť na vozík pričom po nej búchali veľkým kladivom. Hliadke najprv uvádzali, že prevodovku našli v odpade na priľahlom hospodárskom dvore, čo hliadka preverila pričom tam nenašla žiadny odpad. Následne bol na miesto hliadkou privolaný oznamovateľ a majiteľ súkromnej spoločnosti, ktorý potvrdil, že táto prevodovka je z ich firmy a je aj značne poškodená pričom odhadoval jej cenu na min. 500,-€. Následne sa osoby priznali, že prevodovku odcudzili v súkromnej spoločnosti , za účelom odpredaja do zberných surovín.

Do areálu sa dostali poškodením pletiva nad rozvodnou plynovou skriňou umiestnenou v plote, na ktorú za pomoci drevených podložiek vykotúľali a následne cez oplotenie  prehodili prevodovku. Po zistení uvedených skutočnosti boli uvedené osoby s odcudzenou prevodovkou a kladivom  na mieste hliadkou zadržané a boli obmedzené na osobnej slobode.

Nakoľko u zadržaných osôb vzniklo podozrenie, že sa dopustili prečinu krádeže vlámaním podľa §-u 212 odst. 2 písm. a) Tr. Zákona. a súčasne prečinu poškodzovanie cudzej veci podľa §-u 245 odst. 1) Tr. Zákona, bola na miesto privolaná hliadka OOPZ Šaca, ktorej boli odovzdané zadržané osoby, odcudzená prevodovka a kladivo.