Prejsť na obsah

Kradli v bývalej materskej škole

Dňa 04. 02. 2017 v dopoludňajších hodinách bola motohliadka Mestskej polície Košice stanice Nad jazerom (MsP) vyslaná operačným pracoviskom Mestskej polície na základe oznamu na ulicu Stálicovu, kde malo dochádzať ku krádeži železných častí z bývalej materskej školy.

Po príchode na miesto zistili v uvedenom objekte dve osoby, ktoré cez oplotenie prehadzovali rôzny kovový materiál pochádzajúci z uvedeného objektu. Po zistení totožnosti uviedli, že kov chceli speňažiť vo výkupni druhotných surovín. Taktiež uviedli ďalšie dve osoby, ktoré z miesta odišli pred príchodom motohliadky MsP.

Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá po príchode zistila, že jeden z podozrivých sa za posledných 12 mesiacov dopustil priestupku proti majetku, čím vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže. Na tomto základe hliadka Policajného zboru prevzala vec k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.