Prejsť na obsah

Kresliť nápisy na tel. búdku sa mladíkovi nevyplatilo

       Dňa 26.03.2010 v čase o 23:10 hod. na ul. Kostlivého v Košiciach hliadka Mestskej polície Košice - stanica Stred (MsP) spozorovala neznámeho muža, ktorý písal fixou rôzne nápisy na telefónnu búdku. Muž sa po spozorovaní hliadky MsP dal na útek, pričom nereagoval na jej výzvy, následne bol muž prichytený na ul. Hradbovej. Po vykonaní prvotnej dokumentácie priestupku bol 19-ročný Ľudovít K. z okresu Košice - okolie predvedený na stanicu MsP za účelom podania vysvetlenia a po vypočutí prepustený. Dňa 27.03.2010 sa menovaný dostavil na stanicu MsP, kde uviedol, že nápisy z telefónnej búdky odstránil. Po vykonaní kontroly stavu telefónnej búdky bol muž riešený v blokovom konaní za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch.

Zdroj: Mestská polícia Košice