Prejsť na obsah

Kultúrne stredidko Jazero

Kultúrne stredisko Jazero Spišské nám č.1, , 040 12 Košice
t.č.: 055/6748070, Email: ks.jazero@netkosice.sk

Kultúrne stredisko Jazero pri MÚ MČ Košice Nad jazerom, Spišské nám č.1 organizuje nasledovné činnosti:

l. Let`s dance – spoločenské tance pre deti a dospelých
2. Disco tance a hip-hopové tance
3. Tanečná škola pre deti . začiatočníkov
4. Karate
5. Aerobik, kalanetiku s fit loptami, bodysteiling
6. Premietanie filmov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty
    pre materské školy a základné školy

Ponúkame prenájom priestorov (divadelnú sálu, disco sálu) pre rôzne súbory, umelecké telesá a tiež na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre školy, firmy a spoločenské organizácie (stužkové večery, imatrikulácie, plesy, spoločenské večeri).