Kvôli opravám cesty na Južnej triede nastanú od stredy viaceré dopravné obmedzenia

V 300-metrovom úseku na Južnej triede od ústia Panelovej ulice po križovatku s Rastislavovou dôjde od stredy 9. septembra 2020 z dôvodu súvislej opravy cesty a obrubníkov k niektorým dopravným obmedzeniam, ktoré potrvajú do 2. októbra 2020.

V rámci prvej etapy sa do 20. septembra uskutoční oprava ľavého jazdného pruhu. Kvôli prácam na ceste bude dočasne znížená maximálna povolená rýchlosť a uzavrie sa ľavý jazdný pruh. Z tohto dôvodu nebude možné na svetelnej križovatke pri Rybe odbočiť doľava na Jantárovú ulicu. Vodiči, ktorí tam budú chcieť odbočiť, musia pokračovať po Južnej triede a otočiť sa pri Hoteli Roca a v opačnom smere sa po tejto ulici dostanú na spomínanú križovatku. 

Druhá etapa rekonštrukcie tohto úseku sa začne 21. septembra 2020 a potrvá do 2. októbra 2020. V rámci týchto úkonov sa bude opravovať pravý jazdný pruh. Aj tu bude kvôli prácam na ceste znížená maximálna povolená rýchlosť a na svetelnej križovatke pri Rybe nebude možné odbočiť doprava na Rastislavovu ulicu. Vodiči tak môžu urobiť až o 350 metrov ďalej, keď sa na Rastislavovu ulicu dostanú po odbočení doprava cez Holubyho ulicu.  

Predpokladané náklady na súvislú opravu 4 320 "štvorákov" cesty by mali predstavovať 153 748 eur a budú financované z rozpočtu mesta Košice.