Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov

Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná.

Unikátny projekt odštartovala Liga proti rakovine pred 22 rokmi. Deň narcisov je jediná a najväčšia verejno-prospešná zbierka na Slovensku. Vhodenie čo i len symbolického príspevku do pokladničky dobrovoľníkov môže pomôcť nazbierať financie na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Liga proti rakovine zároveň počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení

Zdravie, žiaľ, nie je samozrejmosť. Je nesmierne dôležité nezabúdať na tých, ktorí musia bojovať s onemocnením, rovnako ani na ich blízkych, ktorí sú im najväčšou oporou. Hoci je tento boj v rukách pacientov a lekárov, som presvedčený, že aj my môžeme touto zbierkou pomôcť, preto sa ja aj moji kolegovia do nej každý rok zapájame," povedal viceprimátor Martin Petruško.