Magistrát vyzve mestské časti, aby ponúkli priestory na nový Charitný dom

Hoci košickí mestskí poslanci uplynulý štvrtok neschválili o jediný hlas prenájom pozemkov Arcidiecéznej charite kvôli výstavbe Charitného domu na Jarmočnej ulici, vedenie mesta Košice má aj naďalej v pláne postarať sa o ľudí bez domova. 

E. Dudová: S vybudovaním útulku tam príde aj profesionálna sociálna práca

„Hlasovanie o tomto návrhu ukázalo, že politická vôľa tu je. Keďže išlo o prípad hodný osobitného  zreteľa, bolo naň potrebných 60 percent zo všetkých poslancov. Žiaľ kvôli dovolenkám sa na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva nemohli zúčastniť viacerí poslanci, ktorí by toto uznesenie podporili. Mrzí nás, že chýbal jediný hlas, no ideme ďalej. Našim jednoznačným cieľom je, aby zastupiteľstvo o novom návrhu mohlo rokovať už v septembri, aby sme stratili čo najmenej času a nezablokovali čerpanie peňazí z eurofondov na riešenie situácie ľudí bez domova. Veríme, že aj poslanci, ktorí za prenájom pozemkov nehlasovali svoje rozhodnutie prehodnotia a vezmú do úvahy, že s vybudovaním útulku príde do oblasti aj profesionálna sociálna práca presne tak ako to ukladá zákon o sociálnych službách. Podľa zákona musí byť počet zamestnancov útulku stanovený tak, aby pre 6 osôb bez domova odborné a iné činnosti zabezpečoval minimálne jeden pracovník útulku,“ uviedla vedúca referátu sociálnych vecí magistrátu mesta Košice Eva Dudová.

Mesto Košice má podobne ako iné samosprávy veľký problém s ľuďmi bez domova. Podľa odhadov žije v metropole východu okolo 1200 takýchto ľudí z celého východu a dokonca aj z Českej republiky. Z nich 82 využíva ako svoje dočasné útočisko Charitný dom svätej Alžbety na Bosákovej ulici. Toto zariadenie Arcidiecéznej charity však po prijatí novej legislatívy nevyhovuje viacerým kritériám na jeho ďalšiu prevádzku.

Charitný dom za 2,5 milióna eur mal byť postavený z eurofondov

Pozemky na Jarmočnej ulici v mestskej časti Juh už mesto v roku 2010 prenajalo práve na výstavbu nového Charitného domu. Kvôli nedostatku financií však s jeho výstavbou charita nemohla začať a prechádzajúce vedenie mesta od zmluvy odstúpilo, hoci mal byť postavený z eurofondov za 2,5 milióna eur za spoluúčasti Arcidiecéznej charity. 

Vedenie mesta Košice si aj naďalej myslí, že lokalita na Jarmočnej, ktorá je na tieto účely vyčlenená už takmer 10 rokov, by bola najlepším riešením. Mesto rešpektuje aj vôľu obyvateľov tejto lokality, ktorí protestovali proti jeho výstavbe a preto sa zaviazalo tento problém riešiť.  

„Bez podpory obyvateľov mesta a vedenia mestských častí je prakticky nemožné postarať sa v našom meste o ľudí bez domova. Keďže náš návrh na  prenájom pozemkov na Jarmočnej ulici pre výstavbu charitného domu neprešiel, sme presvedčení, že problém osôb bez domova, ale aj nelegálnych osídlení nevyriešime bez spolupráce s mestskými časťami. Ak už nebolo prijaté celomestské riešenie, očakávame, že s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie situácie prídu samotné mestské časti, pretože aj na ich území žijú títo ľudia. Z toho dôvodu ich požiadame listom o aktívnu spoluprácu v ich vlastnej mestskej časti pri hľadaní vhodnej lokality na výstavbu potrebného útulku, ale aj na vytváranie vlastných komunitných centier a zabezpečovanie terénnej sociálnej práce v lokalitách na území príslušnej mestskej časti. Na základe odporúčaní z mestských častí a Rady starostov pripravíme do zastupiteľstva aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb. Zároveň chceme vyzdvihnúť pozitívny prístup MČ Luník IX, ale aj MČ Košice – Šaca a Džungľa, ktoré už v súčasnej dobe vykonávajú na svojom území terénnu aj komunitnú sociálnu prácu a za tým účelom využívajú zdroje z eurofondov. Navyše MČ Luník IX v súčasnej dobe aktívne a samostatne pripravuje žiadosť na získanie prostriedkov na výstavbu prestupného bývania,“ dopĺňa Eva Dudová.

Mesto Košice vďaka aktivitám rôznych charitatívnych organizácií, ktoré poskytovanie týchto sociálnych služieb aj financujú a v spolupráci s dobrovoľníkmi získava v tejto oblasti obrovskú pridanú hodnotu. Zároveň mestu vďaka tejto pomoci zostávajú finančné prostriedky, ktoré môže použiť na iné druhy sociálnych služieb alebo ďalšie aktivity.  

Riaditeľ Korpesio: Útulok na Bosákovej nám môžu kedykoľvek zavrieť

Riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio víta ústretový prístup košického primátora Jaroslava Polačeka v tom, že mestu nie sú ľahostajní ľudia bez domova. Aj on je presvedčený, že by sa mali hľadať všetky možnosti na to, aby sa nový Charitný dom mohol čo najskôr postaviť. Najlepšou alternatívou z ich pohľadu zostáva pôvodný návrh. „Útulok na Bosákovej ulici bude fungovať len dovtedy, pokiaľ nepríde nejaká inštitúcia a nepovie, aby sme ho zatvorili. Keďže v Košiciach nie je takýto klasický útulok, alternatíva pre týchto ľudí, by už potom bol len kartón pod mostom. Verím, že toto nikto nechce. Som presvedčený, že nový charitný dom by priniesol viaceré pozitíva, ktoré by sa časom ukázali,“ hovorí. 

Pripomína, že ich organizácia sa aj v Košiciach stará o ľudí bez domova, či už jednotlivcov, alebo opustené matky s deťmi, ktoré sa ocitli na ulici bez strechy nad hlavou. Poskytuje im ubytovanie, možnosť prípravy stravy, učí ich disciplíne, poriadku a pracovným návykom, aby sa mohli vrátiť do normálneho života.

„Pomáhame tiež seniorom a zdravotne odkázaným v dennom stacionári a v domove pokojnej staroby, odkázaným v domácom prostredí opatrovateľskou službou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ďalším prepravnou službou. V priebehu roka sa celkovo v Košiciach postaráme o vyše osemsto ľudí.“

Arcidiecéznej charite môžete pomôcť darovaním použiteľného šatstva, obuvi alebo finančne

Košičania môžu podľa jeho slov napomôcť Krízovému centru pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, ľuďom bez domova v útulku na Bosákovej ulici v Starom meste, alebo Nocľahárni Emauzy na Fialkovej ulici v mestskej časti Západ darovaním použiteľného šatstva či obuvi. „Komu to situácia umožňuje, môže prispieť aj finančne,“ dodáva.