Prejsť na obsah

Maloletí „lúpežníci“

Dňa 02. 02. 2016 v čase o 13:05 h pešia hliadka Mestskej polície Košice stanice Západ (MsP) na ulici Trieda SNP prijala oznámenie neznámeho maloletého chlapca o krádeži školskej tašky, ktorú mu odcudzili dvaja neznámi chlapci a taktiež mu strhli z hlavy a odcudzili zimnú čiapku. Chlapec bol v šoku, v rukách držal zošity a ďalšie školské pomôcky. Popísal chlapcov, odcudzenú školskú tašku a ukázal smer, ktorým sa „lúpežníci" vydali. Hliadka MsP o 13:14 h na ulici Gudernovej zistila dve maloleté osoby, ktoré zodpovedali popisu. Jeden z nich mal na chrbte školskú tašku, ktorá taktiež zodpovedala popisu a druhý zimnú čiapku. Chlapci sa priznali, že uvedené veci odcudzili poškodenému. Bola zistená ich totožnosť a na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže v zmysle §212 ods.2 písm. c) Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Po jej príchode prevzala vec k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.