Prejsť na obsah

Maľovaním nápisov si zavaril

Dňa 18.08.2015 v čase o 16:25 h motohliadka Mestskej polície Košice stanice Sever (MsP) počas bežnej kontroly na ulici Žľaby zbadala osobu, ktorá zohnutá so štetcom v ruke maľuje nápisy na oplechovanú časť opusteného objektu. Jeden z príslušníkov sa k osobe snažil nepozorovane priblížiť poza bujný porast, zatiaľ čo druhý zotrval vo vozidle. Po tom čo osoba spozorovala hliadku MsP sa dala na útek. Za budovou nasadla na bicykel a unikala smerom k najbližšiemu lesnému porastu. Hliadka MsP začala jej prenasledovanie. Unikala dole kopcom úzkou poľnou cestičkou.. Po ďalšom dramatickom prenasledovaní sa osoba snažila ukryť za domom na konci ulice Malinovej. Keď osoba zbadala vozidlo MsP vyrazila na bicykli proti vozidlu MsP a aj napriek snahe o jeho zablokovanie sa osobe podarilo uniknúť. Počas prenasledovania osoba nereagovala na výzvy príslušníkov MsP. Následne hliadka MsP pátrala po uvedenej osobe, ktorá bola zistená na ulici Čermeľská cesta, kde tlačila bicykel. Osoba bola vyzvaná k predloženiu dokladu totožnosti. Osoba na výzvu reagovala slovami „mestskí policajti nie sú oprávnení odo mňa pýtať občiansky preukaz" Na opakovanú výzvu k predloženiu dokladu totožnosti osoba uviedla, že žiadny pri sebe nemá. Na otázky čo ju viedlo k uvedenému konaniu a čo má vo vaku osoba uviedla „to vám nemôžem povedať" Osoba – mladý muž uviedol údajne svoje osobné údaje. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu a overenie totožnosti podozrivého, jeden z príslušníkov MsP rádiostanicou žiadal o privolanie hliadky Policajného zboru (PZ). Počas toho mladý muž hodil svoj bicykel na druhého člena hliadky MsP a bezhlavo skočil do betónového koryta potoka a utiekol cez súkromné pozemky smerom do lesa.

V mieste bydliska, ktoré podozrivý uviedol, bola zistená skutočná totožnosť podozrivého. Tieto údaje hliadka MsP zadala do internetového vyhľadávača, ktorý našiel fotografiu podozrivého medzi absolventmi umeleckej školy v Košiciach a podľa ktorej hliadka MsP zistila, že sa jedná o podozrivého. Následne hliadka MsP vykonala šetrenie v skutočnom bydlisku podozrivého. Tu sa už nachádzal podozrivý, ktorý bol následne odprevadený na Obvodné oddelenie PZ Sever, kde bol odovzdaný /aj jeho bicykel/ k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.