Prejsť na obsah

Manželka sochára Jána Mathého Eva Mathéová darovala celú pozostalosť mestu

Národná kultúrna pamiatka – vila s ateliérom a pozostalosťou sochára európskeho významu Jána Mathého (* 14. jún 1922, Košice – † 5. jún 2012, Košice) na Horolezeckej číslo 1 v mestskej časti Sever, vrátane 400 sôch, viac ako 2500 kresieb a bohatej knižnice s takmer 1300 publikáciami zameranými na výtvarné umenie, prejde do majetku mesta Košice. Darovaciu zmluvu dnes podpísali manželka sochára Eva Mathéová a košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Z národnej kultúrnej pamiatky sa stane múzeum sochára

Po prevode majetku na mesto Košice sa nehnuteľnosť postavená v 80. rokoch minulého storočia, ktorá je zapísaná v Registri modernej architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied ako vrcholné architektonické dielo a ukážka minimalistickej architektúry weimarskej školy Bauhaus, stane na základe darovacej zmluvy múzejným zariadením.

„Vážený pán primátor, vážim si, že ste v mene mesta Košice prijali môj dar – vilu s ateliérom môjho nebohého manžela a zároveň záväzok zriadiť v nej Múzeum - vila ateliér Mathé ako vzácne ocenenie jeho celoživotnej sochárskej tvorby a zachovanie jeho umeleckého posolstva. Bol to vzácny dar nebies, ktorý Janovi umožnil v pokore rozvíjať talent a tvorivú aktivitu. Svojimi sochami nepopisoval, neznázorňoval, ale vyjadroval, abstrahoval podstatu života. Ján Mathé bol Košičan – narodil sa v Košiciach, žil v Košiciach 90 rokov a zomrel v Košiciach. Jeho výtvarné umenie vytvorené v Košiciach na Slovensku sa týmto otvára Európe i celému svetu,“ zdôraznila po podpise zmluvy dojatá manželka sochára Eva Mathéová.

Štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš vyzdvihol na umelcovi a jeho manželke ich človečenstvo vernosť a nepoodajnosť. "Kto iný ako mesto Košice, odkiaľ majster pochádza, by mal niesť túto pochodeň ďalej. Veľmi pekne ďakujem pani profesorke, že sa tak nezištne rozhodla. Nie je to bežné na Slovensku, že všetok majetok odkážete alebo darujete mestu. Nepoznám lepší príbeh ako jeho životný príbeh. Nech je nám svetlom na našej ceste, aj v týchto časoch, keď mnohí strácajú nádej a to povestné svetlo na konci tunela. Verím, že jeho nadčasový odkaz bude inšpirovať všetkých, ktorí hľadajú vo svojom živote spomínané hodnoty ako človečenstvo, vernosť a nepoddajnosť." 

Mesto sa hlási k odkazu Jána Mathého

Košický primátor takisto ocenil veľkorysý dar manželky sochára. Podpisom darovacej zmluvy spečatilo mesto Košice dlhoročný proces hľadania spôsobu, ako odkaz veľkého humanistu Jána Mathého nielen zachovať, ale aj naďalej šíriť. Zmluva je vyjadrením vzájomného priateľstva a rešpektu s manželkou sochára, ktorá sa rozhodla celú pozostalosť darovať milovanému mestu.

Pripomenul, že nedávno uplynulo 100 rokov od narodenia tohto velikána. Je preto symbolické, že tak ako po celý svoj život, tak aj po smrti dokázal dať autor mestu dar, ktorý nie je len hmotným, ale najmä duchovným odkazom. Primátor zdôraznil, že mesto si nielen váži, čo dnes dostalo do daru, ale je presvedčený, že z odkazu J. Mathého budú čerpať ďalšie generácie mladých košických autorov.

„Aj napriek dobe, v ktorej Ján Mathé žil, uberal sa vždy vlastnou cestou – cestou pokory, duchovna, symbolizmu, skratky. Želám si, aby aj mesto Košice sa uberalo vlastnou cestou a odkazom Jána Mathého. Jeho umelecký prínos bol veľkolepý. Dodnes zdobí takmer dvadsať často surrealistických Mathého diel obytné súbory na Severe, Terase, na sídlisku Nad jazerom, skvelé súsošie Stojaca rodina na Považskej ulici, Vzlet pred budovou školy v Seni, Odpočívajúca rodina na Mieri, Češúca sa, ktorá symbolicky znázorňuje manželku sochára pani Evičku pred Poliklinikou Sever alebo Biomorfná hmota, Rozlet, Klíčenie či Zrod života sú ukážkou moderny, ktorá vo voľnom priestore nemá na Slovensku obdobu. Čo sme dnes dostali do daru si nesmierne vážime. Sme presvedčení, že odkaz Jána Mathého bude aj pre nasledujúce generácie nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.“