Mesto Košice a Slovenský vodohospodársky podnik podpísali Memorandum o spolupráci

V rámci projektov a aktivít zameraných na rozvoj a realizáciu cyklodopravy a cykloturistiky podpísalo Mesto Košice a Slovenský vodohospodársky podnik Memorandum o spolupráci. Obe strany sa zaviazali k vzájomnej informovanosti a konzultáciám k pripravovaným projektom. Predovšetkým sa to týka projektov, ktoré by sa mali realizovať v povodí Hornádu a ďalších tokov, kde sú v zmysle Územného plánu mesta Košice a Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb navrhované trasy cyklistických komunikácií. Zároveň  budú svoje aktivity koordinovať tak, aby sa na území mesta Košice vybudovala ucelená Medzinárodná cyklistická trasa Eurovelo 11, ktorej vedenie je navrhované pozdĺž toku Hornádu.

Priaznivci cyklistiky v metropole východu si už budúci rok môžu vyskúšať novú cyklocestu, ktorá pôjde po pravej strane Hornádu od terajšieho konca cyklochodníka na Bosákovej ulici cez Rampovú až k železničnému mostu ponad rieku. Cyklochodník bude vedený po obslužnej komunikácii, ktorú postaví SVP z eurofondov. Začiatok stavebných prác v predpokladanej výške 450 000 eur je naplánovaný ešte v tomto roku, cyklisti by ho mohli začať využívať v roku 2020. 

Primátor: Prioritou je dobudovanie celej cyklotrasy okolo Hornádu ako aj ďalších úsekov v meste

"Výstavba cyklochodníkov a rozvoj cyklodopravy v Košiciach sú prioritou nového vedenia mesta. V marci sme riešili využitie 1 milióna eur, ktoré máme v rozpočte vyčlenené na tento účel. Určili sme si najdôležitejšie úseky v rámci projektovej realizácie a možnosti ako napr. prepojiť železiarne s mestom cyklochodníkom a ďalšie úseky v rámci mesta, jednotlivých sídlisk alebo Mestských lesov. Aj toto Memorandum s SVP prispeje k tomu, aby sme mohli lepšie spolupracovať, navzájom si vymieňať informácie. Výstavby obslužných komunikácií na hrádzach riek a ďalšie protipovodňové aktivity v réžii vodohospodárov ponúkajú veľké možnosti na rozšírenie siete cyklotrás v našom meste. Spoločnými silami plánujeme rozvíjať tento zdravý a obľúbený spôsob dopravy k spokojnosti všetkých. Teší ma každý nový cyklochodník alebo cyklotrasa, ktorá v meste vznikne. Aj v spolupráci s SVP urobíme všetko pre to, aby obyvatelia mesta mohli čo najskôr na bicykli prejsť celú trasu okolo Hornádu od Ťahanoviec cez Severné a Južné nábrežie až do Krásnej," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pripravujú sa cyklochodníky v Čermeli a na Jazere 

Priamo v meste Košice je momentálne 28 km cyklotrás, väčšinou ide o združené chodníky pre peších a cyklistov. Ďalších 160 km cyklotrás sa nachádza na území Mestských lesov. Mesto má spracovanú Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb, ktorého súčasťou je navrhovaná ucelená sieť cyklotrás. Mesto v zmysle tohto plánu postupne začína obstarávať projektové dokumentácie a štúdie pre realizáciu cyklotrás. Ešte tento rok by sa tak malo udiať v prípade cyklochodníka pri stanici Detskej železnice v Čermeli. Ďalší plánovaný úsek bude viesť od nového cyklomosta na sídlisku nad Jazerom neďaleko Hate po Rovníkovú ulicu, kde sa vymení aslfaltový koberec a súčasný chodník sa rozdelí a vyznačí na dve časti pre chodcov a cyklistov. Mesto sa okrem toho chce uchádzať o zdroje z eurofondov na výstavbu cykloprístreškov a cyklostojanov.