Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest

Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. Košice sú jediným slovenským mestom, ktoré sa na Európskom týždni regiónov aktívne zúčastnilo a predstavilo. V sídle európskej komisie reprezentovalo nie len seba, ale aj Slovensko.

V stredu 10.októbra sa na pôde stáleho slovenského zastúpenia pri Európskej komisii uskutočnil pracovný seminár na tému „Budovanie súdržnej spoločnosti prostredníctvom solidarity a dobrovoľníctva". Seminár zorganizovali mestá, ktoré už boli, či sa snažia o titul „Európske hlavné mesto dobrovoľníctva": Košice, Aarhus, Sligo, Guimaraes a Konjice. Košice reprezentovala a pariticpatívnu diskusiu viedla námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenartová: „Naša aktívna účasť na Európskom týždni regiónov a miest súvisí s tým, že od januára budúceho roka budú Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Sme pyšní, že sa v spolupráci so slovenským zastúpením pri EK podarilo tento participatívny seminár uskutočniť a vďaka tomu sa o Košiciach a Slovensku mohlo dozvedieť opäť viac Európanov. Podľa informácií, ktoré máme to bola zrejme jediná akcia, ktorá bola spoluorganizovaná slovenským subjektom."

Námestníčku primátora potešil aj aktívny záujem a sympatie, s ktorými sa stretávala nielen zo strany hostí, ale aj zo strany spíkrov a úradníkov pôsobiacich V Bruseli: „Košice sú svojou aktivitou a úspechmi na európskej pôde už dosť známe a s povzbudením a podporou sme sa stretávali na každom kroku. Náš príbeh inšpiruje mnohé európske mestá. Tak úspešne pretaviť rôzne európske programy a zdroje do zlepšenia života občanov mesta, zvýšenia turistickej atraktívnosti a medzinárodného zviditeľnenia mesta sa nepodarilo žiadnemu slovenskému mestu a aj v rámci Európy sme zaradzovaní medzi vzorové príklady ako môžu európske zdroje pri dobrom využití pomáhať."