Mesto Košice chce ušetriť až 2 milióny eur pri verejných obstarávaniach

Až dva milióny ročne by mohlo mesto Košice ušetriť pri verejných obstarávaniach prostredníctvom nového aukčného systému, ktorého plná prevádzka začne po dvojmesačnom testovacom režime od 1. júla tohto roku.

Mesto Košice ešte v roku 2011 zakúpilo licenciu na aukčný systém Proebiz. Vo vtedy platnom zákone bola pri verejnom obstarávaní  tovarov alebo služieb pri nadlimitných zákazkách povinnosť uskutočniť aj aukciu. Aukčný systém sa však v predchádzajúcom volebnom období príliš nevyužíval, minulý rok sa napr. cez neho zrealizovalo len jedno verejné obstarávanie. Celkové náklady na jeho prevádzku sa k dnešnému dňu vyšplhali na takmer 63 000 eur.

V meste sa cez elektronické aukcie obstaráva všetko nad 1000 eur

Od apríla platí nová smernica o zabezpečovaní zákaziek v podmienkach Mesta Košice, mestských podnikov a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde sa pri obstarávaní od hodnoty vyššej ako 1 000 eur bez DPH používa elektronický systém. V tomto prípade ide o systém „Josephine“, ktorý je nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania a ponúka aj ďalšie výhody, ktoré znamenajú úsporu z verejných zdrojov. Zverejňovanie zákaziek sa uskutočňuje priamo cez webstránkach mesta – www.kosice.sk, do systému je možné prihlásiť sa aj na tejto adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/.   

Zároveň došlo k stransparentneniu prístupu k súťažným podkladom, komunikácie so záujemcami a uchádzačmi ako aj pri samotnom predkladaní ponúk a najmä pri vyhodnocovaní ponúk. Systém zároveň urýchľuje celý proces, ktorý je prehľadný a bez možnosti akýchkoľvek zásahov „z vonku“, nakoľko všetky kroky a vstupy do systému sú zaznamenané a archivované.

Registrácia do systému prinesie dodávateľom viaceré benefity

Mesto Košice vyzýva všetkých potencionálnych dodávateľov a záujemcov pre účasť na verejných obstarávaniach, aby sa registrovali v novom systéme. Ak to urobia, budú dostávať automatické notifikácie vždy, keď mesto bude obstarávať predmet alebo službu, o ktorú majú záujem. Výhodou registrácie je, že aukčný systém im notifikácie bude zasielať nielen o zákazkách vyhlásených mestom, ale o všetkých zákazkách vyhlásených na predmet záujmu realizovaných prostredníctvom aukčného systému.  

Opodstatnenosť zavedenia nového aukčného systému potvrdili aj výsledky viacerých vyhlásených súťaží na stavebné práce pri rekonštrukciách odborných učební na základných školách v meste. V priemere bolo pri nich doručených sedem ponúk a pri dvoch súťažiach to bolo až  9 ponúk. Víťazné ponuky boli spravidla o zhruba 20 percent nižšie oproti predpokladanej cene zákazky, no to je podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka len začiatok.

Primátor: Vyhlasujem, že paraziti a spriaznené firmy využívajúce verejné zdroje v meste Košice na svoje obohatenie si musia hľadať iné pôsobisko

„Už od nástupu sme deklarovali, že zvýšime transparentnosť, skvalitníme služby a zabezpečíme väčšiu prehľadnosť pri verejných obstarávaniach. Som rád, že už sa dostavili prvé výsledky. Nový spôsob uskutočňovania elektronického obstarávania už priniesol väčšiu dôveru zo strany podnikateľských subjektov a s tým spojený vyšší počet uchádzačov vo vyhlásených súťažiach. Predtým sa napríklad pri obstarávaniach do 50 000 eur oslovovali len tri firmy a používali sa rôzne výnimky zo zákona s obmedzeným rozsahom súťaže a výberu pre mesto najvýhodnejšej ponuky. Takýmto praktikám bývalého vedenia mesta pri "súťažiach" je odteraz koniec. Možno sa to niektorým spoločnostiach a rôznym koncovým užívateľom výhod napojeným na ľudí z predchádzajúcej garnitúry vo vedení mesta nebude páčiť, ale týmto vyhlasujem, že paraziti a spriaznené firmy využívajúce verejné zdroje v meste Košice na svoje obohatenie si musia hľadať iné pôsobisko,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).