Prejsť na obsah

Mesto Košice - Materské školy

Názov a adresa zamestnávateľa:
Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11  Košice
 
Počet voľných pracovných miest: 1
 
Pracovné zaradenie:
Kuchárka
 
Kvalifikačné predpoklady:
Minimálne výučný list v odbore kuchár, cukrár; alebo akreditovaný kurz kuchár.
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výška tarifného platu
851,00  €.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Nástup do zamestnania: od februára 2024
 
 
Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa:  Mesto Košice
                                                                                      Oddelenie školstva
                                                                                      Trieda SNP 48/A
                                                                                      040 11  Košice