Mesto Košice podalo dnes trestné oznámenie pre podozrenie ohľadom machinácií pri verejných obstarávaniach v DPMK

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) spolu s advokátkou Ivetou Rajtákovou podali dnes na Okresnej prokuratúre Košice II trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s postupmi pri verejnom obstarávaní v Dopravnom podniku mesta Košice, a. s. (DPMK). Urobili tak na základe zistení z finančnej kontroly v DPMK, ktoré boli uvedené v jej správach z 19. júna 2020 a 24. júla 2020.

„Vyplývajú z nich viaceré zistenia o porušení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré zároveň vzbudzujú podozrenie, že postupom osôb zodpovedných za verejné obstarávanie došlo aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 266 Trestného zákona - Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Existuje dôvodné podozrenie, že osoby zodpovedajúce v DPMK za verejné obstarávanie konali v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Tým mali zabezpečiť konkrétnym subjektom výhodnejšie podmienky a uprednostniť ich pred inými zúčastnenými spoločnosťami,“ informovala Iveta Rajtáková, ktorá na základe mandátnej zmluvy zastupuje v právnych veciach mesto Košice.

Primátor: Nejde o jeden neúmyselný prešľap, ale o sériu pochybení

Primátor mesta Jaroslav Polaček hovorí, že sa vo svojej funkcii riadi tromi hlavnými zásadami, ktorými sú nekradnúť, zbytočne nerozpredávať mestský majetok a nekšeftovať. Zdôraznil, že pri porušeniach zákona v DPMK nejde o jeden neúmyselný prešľap, ale o sériu pochybení.

„Je mi ľúto, že tu dnes stojím a musím oznámiť tak závažný krok, ale inak nemôžem postupovať. Ako primátor mesta si musím splniť svoju povinnosť zo zákona. Týmto oznamujem, že kvôli podozreniam zo spáchania trestného činu sme za mesto Košice podali trestné oznámenie za machinácie pri verejnom obstarávaní v DPMK. Mám nulovú toleranciu k zloduchom, vybavovačom a kšeftárom. Pokiaľ som primátorom Košíc, nebudem pri takýchto podozreniach mlčať,“ uviedol. 

Zistené pochybenia sa týkajú napr. zákazky na dodávku motorovej nafty, kde DPMK nevyhlásil načas verejné obstarávanie, hoci to mal v schválenom Pláne verejných obstarávaní na druhý polrok 2019. DPMK tým postupoval v rozpore s dvoma ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Dvojročný kontrakt s pôvodným dodávateľom TaM trans spedition, s.r.o. zo Šaroviec v okrese Levice sa mal skončiť 16. marca 2020. Päť dní pred jeho vypršaním uzatvoril DPMK dodatok k pôvodnej Rámcovej dohode z roku 2018, ktorým zvýšil dohodnutú sumu 8 650 800 eur bez DPH o ďalších 10 percent (865 080 eur bez DPH).

Verejné obstarávanie na naftu vyhlásili na druhý deň po skončení pôvodnej rámcovej zmluvy

Až následne 17. marca 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku nafty. DPMK po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal predbežné opatrenie z dôvodu preskúmania úkonov DPMK na základe námietok, uzatvoril 29. mája 2020 ďalší dodatok k Rámcovej dohode, ktorým zvýšil hodnotu pôvodnej zákazky ešte o ďalších 20 percent, čo predstavovalo 1 730 160 eur bez DPH.

„Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že osoby zodpovedné za postupy vo verejnom obstarávaní postupovali pri predmetnej zákazke tak, že nedodržaním plánu verejného obstarávania, a nevyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Motorová nafta“ v dostatočnom časovom predstihu vytvorili situáciu, ktorej predvídateľným dôsledkom bola potreba uzatvorenia dodatku k Rámcovej dohode zo 14. marca 2018. Tým došlo k vylúčeniu iných možných dodávateľov a naopak poskytnutiu výhody jedinému súťažiteľovi, ktorý získal zákazku bez účasti na súťaži vo verejnom obstarávaní,“ uviedla Iveta Rajtáková.

Rajtáková pripomína, že ak sa preukáže trestný čin podľa paragrafu 266 Trestného zákona - Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, vinníkovi hrozí trestná sadzba šesť mesiacov až tri roky.

Ďalšie pochybenia v DPMK súvisia s verejným obstarávaním na dodávku, servis a kompatibilitu odbavovacieho systému vo vozidlách MHD ako sú napr. čítačky kariet, automaty na lístky atď. Dodávateľom týchto služieb pre DPMK je od roku 2014 žilinská spoločnosť TransData s. r. o. Jej konateľom je Karol Gogolák - švagor bývalého vicepremiéra vlády SR a košického exprimátora Richarda Rašiho (exSmer, dnes Hlas). 

ÚVO nariadil DPMK zrušiť priame rokovacie konanie a ďalej postupovať podľa zákona

DPMK v dvoch prípadoch odoslal v roku 2018 na ÚVO oznámenie o tom, že priamym rokovacím konaním so spoločnosťou Transdata chcú zrealizovať zákazku „Zabezpečenie kompatibility platformy, servisu HW a vybavenia DPMK a. s.“ za 273 600 eur bez DPH, resp. „Prevádzka a údržba dispečerského lokalizačno-informačného systému“ v hodnote 199 872 eur bez DPH. 

Zdôvodňoval to tým, že „vzhľadom na zložitosť technologického postupu, nárokov na bezpečnosť a jedinečnosť operácií a dát, je možné ručiť len za také dáta, ktoré ako systémové dodáva „len“ jeden oprávnený kompetentný dodávateľ.“

ÚVO v marci 2019 takýto postup priamym rokovacím konaním zrušil a nariadil DPMK postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

DPMK to akceptoval a v Správe o zákazke pre ÚVO v marci 2019 uviedol, že na túto zákazku vyhlási nové verejné obstarávanie. To sa však doteraz nestalo. Začiatkom roka 2020 DPMK pritom v liste mestu Košice uviedlo, že samotnú verejnú súťaž plánuje zrealizovať v mesiaci január 2020 a rovnaký mesiac chce svojmu Predstavenstvu predložiť nové súťažné podklady.

Zároveň DPMK medzitým viackrát informoval mesto Košice, že intenzívne komunikuje so spoločnosťou TransData. Výsledkom rokovaní mal byť prevod softwaru do vlastníctva DPMK a následne uskutočnenie nového verejného obstarávania tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci relevantní uchádzači.

DPMK podľa advokátky mesta zámerne nerešpektuje právny zámer ÚVO 

Aj napriek rozhodnutiu ÚVO, ktorým bolo DPMK nariadené zrušiť priame rokovacie konanie, postupuje Dopravný podnik v tomto prípade aj naďalej priamym rokovacím konaním a spoločnosti Transdata vystavuje ďalšie objednávky. Za rok 2019 jej bolo za tieto služby v rámci zákazky „Zabezpečenie kompatibility platformy, servisu HW a vybavenia DPMK a. s.“ vyplatených 82 080 eur bez DPH, za prvý polrok 2020 to má byť polovica spomínanej sumy. Celkovo by tak DPMK vyplatilo za poldruha roka takmer 40 percent z predpokladaného objemu zákazky.

„Z rozhodnutí ÚVO vyplýva, že priame zadanie zákazky jedinému a vopred vybratému záujemcovi je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, obmedzením hospodárskej súťaže a vykazuje znaky umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. DPMK napriek zrozumiteľne vyjadrenému názoru ÚVO postupuje pôvodne zamýšľaným spôsobom. So zreteľom na doterajší postup sa domnievame, že DPMK zadávaním priamych objednávok spoločnosti TransData zámerne nerešpektuje právny názor ÚVO. To platí aj na ďalšiu zákazku s predmetom „Prevádzka a údržba dispečerského lokalizačno-informačného systému, kde rovnakej spoločnosti boli prostredníctvom priameho rokovacieho konania vystavené faktúry z DPMK v sume 42 336 eur bez DPH,“ tvrdí Iveta Rajtáková. 

Z tohto dôvodu je podľa nej nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní preskúmali zodpovednosť jednotlivých osôb, ktoré v DPMK zodpovedajú za verejné obstarávanie.

„Vychádzajúc z popisu pracovnej činnosti Generálneho riaditeľa DPMK, tento zodpovedá za riadenie spoločnosti a zabezpečovanie úloh celej akciovej spoločnosti prostredníctvom podriadených zamestnancov. Vyvstáva preto dôvodné podozrenie, že vyššie opísané postupy DPMK vo verejnom obstarávaní môžu spadať do oblasti zodpovednosti Generálneho riaditeľa DPMK,“ myslí si advokátka mesta.

J. Polaček: Smerácke praktiky sa v Košiciach ešte neskončili

DPMK je podľa primátora mesta aj napriek zmenám v jeho vedení, ktoré nastali po voľbách koncom roka 2018, aj naďalej eldorádom pre rôzne spriaznené firmy. Hovorí, že hoci má proti sebe viacero silných hráčov, majú smolu, keďže s ním sa na pokračovaní svojich obchodov nedohodnú.

„Smerácke praktiky sa v Košiciach ešte neskončili. Bojujeme koľko vládzeme, ale sila peňazí je obrovská. Nehovorím o drobných, pri týchto zakázkach sa hrá o milióny eur. Rôzni „naši ľudia dodávajú napríklad naftu, software alebo hardware. Často to ide priamym zadaním bez riadnej verejnej súťaže a bez hľadania najlepšej ceny a kvality. A to aj napriek tomu, že je to protizákonné. Neviem, kto všetko sa na tom podieľa a aké finančné, prípadne iné výhody z toho idú. To už nechávam na vyšetrenie orgánom činným v trestnom konaní,“ dodal Jaroslav Polaček.