Prejsť na obsah

Mesto Košice pokračuje v záchrane kultúrneho dedičstva

Pri rekonštrukcii Immaculaty realizovanej MČ Košice – Staré Mesto v r. 1996-1998 zostali z finančných dôvodov nedokončené aj tri historické reliéfy s názvami „Hlad", „Vojna" a „Mor" od Juraja Immerwohla. Mesto Košice, ktoré je terajším vlastníkom celého „Súsošia" sa rozhodlo pokračovať v začatých rekonštrukčných prácach, preto sa obrátilo na Nadáciu VÚB o podporu projektu „Vyhotovenie kópie troch historických reliéfov na Súsoší Immaculata ".

Správna rada Nadácie VÚB poskytla na tento účel mestu finančnú podporu vo výške 16.620 eur. Ide o mimoriadne cennú historickú pamiatku vyrobenú z tenkého tepaného plechu a následne pozláteného, ktoré sa radí medzi vrcholné diela kovotepectva na Slovensku. Reliéfy hodnoverne zobrazujú jednotlivé liečebné postupy spred 300 rokov, pričom reliéf „Mor" je jedným z najstarších zobrazení nemocnice na území Slovenska. Z dôvodu ich ochrany pred vandalmi a poveternostnými vplyvmi je už od r. 1946 originál uložený vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v tzv." barokovej miestnosti". Jeho hodnoverná kópia sa na pôvodné miesto vráti po vyhotovení všetkých reliéfov počas osláv Dňa mesta Košice 2015, kedy ju primátor mesta slávnostne odovzdá svojím Košičanom a návštevníkom Košíc.

Verejnú súťaž na zhotovenie kópie reliéfu robil referát Archív mesta Košice, ktorý v prvom rade oslovil akreditovaných reštaurátorov na území Slovenska. Z predložených ponúk vyšiel víťazne akad. sochár Stanislav Kožela zo Stupavy, ktorý v týchto dňoch odovzdal mestu prvý reliéf s názvom „Vojna". Pri odovzdaní boli prítomní okrem Mgr. I. Havliceho z Východoslovenského múzea v Košiciach aj ďalší odborníci na čele s Prof. akademickým sochárom Jozefom Porubovičom, či samotný iniciátor myšlienky kunsthistorik Gabriel Kladek, ktorí poukázali na vysokú umeleckú hodnotu vyhotovenej kópie reliéfu. Autor diela oboznámil komisiu s postupom prác a protokolárne odovzdal zhotovené dielo. Jeho originál sa uložil na pôvodné miesto. Súčasne prevzal originál ďalšieho diela s názvom „Mor".Zdroj: Ref. Archív mesta Košice