Mesto Košice pozýva na pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 75. výročia SNP

Pietny akt pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania sa začne v stredu (28. 8. 2019) o 13.00 hod. v košickom Mestskom parku pri Pamätníku mjr. Ľudovíta Kukorelliho.

Za organizátorov pozývajú všetkých Košičanov na pietny akt Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice, Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice, a Monika Gergeľová, predsedníčka Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice.

Fakty o Slovenskom národnom povstaní

Dňa 29. augusta 1944 zaznela z rozhlasovej stanice v Banskej Bystrici výzva: Začnite so sťahovaním! Bol to dohodnutý signál prípravy na začiatok povstania slovenského národa proti nemeckej nacistickej moci. SNP bolo neoddeliteľnou súčasťou európskeho protifašistického odporu, zúčastnili sa ho príslušníci 32 národov. Z dôvodu mohutnejúcej činnosti partizánov vtedajší prezident Jozef Tiso súhlasil s príchodom nemeckých okupačných vojsk na Slovensko. Stalo sa tak dopoludnia 29. augusta 1944. Veliteľ ilegálneho vojenského ústredia vydal rozkaz na branný odpor armády, začalo SNP. Východoslovenské divízie boli okamžitým zásahom nemeckého Wehrmachtu odzbrojené, Nemci obsadili hlavné mesto a veľké priestory na západnom a východnom Slovensku. Centrom SNP sa stala Banská Bystrica, avšak nemecké vojská koncom októbra povstalcov porazili. Prešli na partizánsky spôsob boja a pokračovali v ňom až do oslobodenia v roku 1945.

Kto bol generál in memoriam Ľ. Kukorelli

Dôstojník slovenského letectva, jeden z najvýznamnejších organizátorov partizánskeho hnutia na Slovensku a veliteľ partizánskych jednotiek na Východnom Slovensku. Nemal ešte ani 30 rokov keď viedol koncom novembra 1944 ako náčelník štábu najpočetnejšieho partizánskeho zväzku na východnom Slovensku 1 500 spolubojovníkov z obkľúčenia nemeckých okupantov. Padol za záhadných okolností asi 150 metrov od zákopov Červenej armády. Ako jediný účastník SNP mal Ľ. Kukorelli pohrebný obrad v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, kde je aj pochovaný na vojenskom cintoríne. Počas ústredných osláv 74. výročia SNP v B. Bystrici povýšil Ľ. Kukorelliho vtedajší prezident SR Andrej Kiska do vojenskej hodnosti generálmajor in memoriam.