Prejsť na obsah

Mesto Košice sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

Mesto Košice sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.
 
 
Mesto Košice prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie výkonu svojich kompetencií. Predkladaný projektový zámer prináša riešenie rozvoja existujúcej funkcionality. Mesto v súčasnosti prevádzkuje 97 elektronických služieb, z toho je 41 elektronických služieb informačných a 56 elektronických služieb je transakčných. Mesto prevádzkuje informačné agendové systémy a elektronickú registratúru.
 
V súčasnosti vznikla potreba tieto systémy vzájomne integrovať vo väčšom rozsahu. Dôvodom sú požiadavky vyplývajúce z legislatívy zameranej na zníženie byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek eGovernmentu na Slovensku. Funkčné požiadavky smerujú ku skvalitneniu elektronických služieb mesta Košice a k minimalizovaniu povinného kontaktu občanov a podnikateľov smerom k mestu. Projekt Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice zavedie proaktivitu do vybraných elektronických služieb,  princíp „jeden krát a dosť“ a rozšíri a vybuduje nové integrácie na centrálne referenčné registre štátu ako zdroj dôveryhodných údajov.
 
Projekt malé „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice“ bude koncipovať a realizovať mesto Košice ako gestor projektu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a výzvy č. OPII-2019/7/5-DOP. Mesto Košice bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).
 
Typ projektu je v zmysle výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“.
 
Projekt je príslušný k špecifickým cieľom v rámci kódu intervencie 78 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy:
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov,
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.
 
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienky@kosice.sk do 10.10.2019, 16,00 hod.
 
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Štúdia uskutočniteľnosti:  https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bfdc0735-8803-4cc3-854b-f6f48f1c8ea9?tab=documents
 
Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bfdc0735-8803-4cc3-854b-f6f48f1c8ea9?tab=documents
TCO: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bfdc0735-8803-4cc3-854b-f6f48f1c8ea9?tab=documents
 
 
Formulár na pripomienkovanie je uložený v prílohe.