Mesto Košice zvýši platy zamestnanom DPMK, primátor pred nich predstúpi 1. júla

Vedenie DPMK sa dnes oboznámilo s požiadavkami zástupcov zamestnancov ohľadom pokračovania kolektívneho vyjednávania, ktoré prezentovali na stretnutí s generálnym riaditeľom podniku Vladimírom Padyšákom. Zástupcovia zamestnancov uviedli, že počas kolektívneho vyjednávania naďalej trvajú na pôvodnom návrhu 10-percentného navýšenia platných tarifných miezd.

Vedenie podniku zobralo na vedomie informáciu od odborárov, že ak dnes nedôjde k písomnej dohode - dodatku ku platnej podnikovej kolektívnej zmluve medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom s vedením mesta, budú pokračovať vo vyhlásenej štrajkovej pohotovosti, resp. pristúpia k štrajku v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) uplynulý týždeň v štvrtok predstúpil pred zamestnancov počas ich zhromaždenia pred sídlom DPMK, kde im verejne prisľúbil zvýšenie platov ešte v tomto roku. Zároveň ich opakovane požiadal, aby poskytli manažmentu spoločnosti čas do konca júna na dôkladnú finančnú analýzu podniku.

Od štvrtkového verejného prísľubu primátora mesta Košice k zamestnancom podniku neubehli ani dva pracovné dni. Odborári vo svojom ultimáte hovoria o možnom pokračovaní štrajkovej pohotovosti, resp. o vyhlásení štrajku podľa Ústavy SR a to aj napriek tomu, že svoje požiadavky podmieňujú podpisom dodatku ku Kolektívnej zmluve, čo je inštitút podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Podľa predsedu Predstavenstva DPMK Marcela Čopa dosahuje ich plánovaný rozpočet pre tento rok 23 miliónov eur, čo je vôbec najviac v jeho doterajšej histórii. Je to takmer o 4 milióny eur viac ako bol ešte bývalým vedením mesta pôvodne plánovaný rozpočet na rok 2018.

Nové vedenie mesta poskytlo 3 milióny eur na úhradu predchádzajúcich strát podniku, ktoré vznikli v uplynulých rokoch. Postupne nastavuje viaceré procesy, vďaka ktorým strata DPMK od ich nástupu poklesla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na polovicu.

„Sme presvedčení, že zamestnanci v DPMK si zaslúžia vyššie platy. Urobíme všetky možné kroky na to, aby výsledkom bolo zvyšovanie miezd. Manažment robí úsporné opatrenia, mesto chce takisto postupne zvyšovať svoj príspevok za objednané služby vo verejnom záujme. Prvého júla predstavíme celý balíček ozdravných opatrení vrátane toho ako chceme nastaviť fungovanie DPMK do budúcnosti a ako sa bude vyvíjať finančné ohodnotenie zamestnancov tak, aby mohli byť spokojní,“ hovorí. 

Primátor mesta Jaroslav Polaček tvrdí, že platy zamestnancov DPMK budú určite zvyšovať už v tomto roku. Zdôraznil, že prvoradým faktorom je to, aby sa podnik finančne ozdravil a mohol fungovať aj naďalej. Dovtedy však musia urobiť viaceré potrebné kroky, s ktorými teraz finišujú.

„Sme už len krok od vyriešenia situácie a pred ukončením celkovej analýzy, pracujeme už len na posledných detailoch. Našli sme spôsob ako vyriešiť to, čo vodičov najviac trápi. Dnes vieme garantovať, že sa zdvihnú platy zamestnancov a súčasťou toho bude aj celkové ozdravenie podniku. Pripravujeme k tomu aj materiál, o ktorom bude 30. mája 2019 rokovať na svojom zasadnutí aj Mestská rada. Verím, že tá ho odporučí aj na schválenie Mestskému zastupiteľstvu počas jeho júnového zasadnutia,“ dodal Jaroslav Polaček.