Prejsť na obsah

Mesto myslí na seniorov

Príprava strediska s 12-timi lôžkami a kompletným servisom, prvého svojho druhu, zriadeného mestom Košice, si vyžiadala 3 milióny korún a ďalších 2, 5 milióna vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte na jeho prevádzku. „Mesto sa takto chce postarať o ľudí v starobe, umožniť im dôstojnú jeseň života, v prostredí s ľudskou atmosférou, kde budú mať zabezpečenú všestrannú starostlivosť," povedal František Knapík. Podľa vedúcej referátu sociálnych vecí košického Magistrátu Emílie Bujňákovej bude v novom zariadení mesto poskytovať služby občanom – predovšetkým dôchodcom na doporučenie zdravotníckeho zariadenie. Ak si občan, napríklad po návrate z nemocnice, nedokáže zabezpečiť všetky nevyhnutné životné úkony vlastnými silami, bude môcť prechodne využiť starostlivosť zariadenia, v rámci jednodňového, týždenného, či dlhšieho pobytu, na ktorý si bude finančne prispievať, podľa rozsahu služieb. Zariadenie, vytvorené prestavbou bytov na prízemí obytného bloku je konkrétnym výstupom vlani prijatej koncepcie rozvoja služieb pre košických seniorov, ktorá patrí k mestským prioritám. Dôchodcovia v Košiciach tvoria vyše 20-percent obyvateľstva a ich počet narastá.