Mesto pokračuje v letnej údržbe komunikácií zajtra na Furči

Tento rok je na letnú údržbu rozpočtovaných 1, 4 milióna eur. Ide o sumu, ktorá je vyčlenená nielen na čistenie komunikácií, ale napríklad aj na údržbu podchodov, zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných košov, strojné aj ručné zametanie ulíc apod..

Referát dopravy Magistrátu mesta Košice naplánoval harmonogram v spolupráci s mestskými časťami, prvé kolo čistenia sa realizovalo začiatkom mája, počas roka sú naplánované ďalšie tri. Po Ťahanovciach a Severe sa tento týždeň bude čistiť na Furči, potom postupne na Juhu, v Starom meste a na Jazere.

Mesto preto vyzýva majiteľov áut, aby odparkovali svoje vozidlá z komunikácií pod svojimi blokmi, prípadne pred rodinnými domami na čas potrebný na vyčistenie. Stroje začnú s prácami o 7. hodine ráno, vyčistené by mali byť doobedu. Letnú údržbu budú zabezpečovať štyri zametacie stroje, každý z nich má pridelený určitý počet ulíc. Prípadné nedostatky sa dočistia ručne.

Harmonogram zametania:

MČ Košice – Sídlisko Dargovských hrdinov

  1. 6. 2019 /streda/

Kurská, Kalinovská, Tokajícka, Lidické námestie, Benádova, Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu

  1. 6. 2019 /štvrtok/

Maurerova, Dvorkinova, Clementisova, Slivník, prístupová cesta na Opátske, podjazd pod Sečovskou, Orechová, Drieňová, Malá Prešovská, Vo výmoli, Ľavobrežná, Priemyselná, Adlerova, Adlerova smerom k lesu

  1. 6. 2019 /piatok/

Fábryho, Exnárova, komunikácia od otočky Maršala Koneva k ZUŚ, Ul. Sv. rodiny, Krosnianska, Buzulucká, Charkovská, Zúpkova, Ovručská, Lupkovská, Furčianska

MČ Košice - Juh

  1. 6. 2019 /pondelok/

Nerudova, Žižkova, Jánošíkova, Rázusova, Kukučínova,  Riznerova, Lichardova, Skladná, Kupeckého, Kalinčiakova, Dúhová, Vajanského, Slnečná, Blesková, Táborská, Dunajská, Milosrdenstva, Javorová, Lipová, Platanová, Topoľová, Gaštanová, Pri nemocnici, Turgenevova

  1. 6. 2019 /utorok/

Lomonosovova, Ostrovského, Werferova, Paulínyho, Školská, Krakovská, Užhorodská, Ostravská, Miškovecká, Skalná, Poľská, Zborovská, Mlynárska, Vojvodská, Šoltésovej, Tichá, Brezová, Pasterovo námestie, Smetanova, Mudroňova, Panelová, Srbská, Pekná, Kórejská

  1. 6. 2019 /streda/

Bulharská, Rumunská, Omská, Mongolská, Krasinského, Domčekova, Vrabčia, Tranovského, Holubyho, Ludmanská, Hollého, Palárikova, Partizánska, Jantárová, Rosná, Košťova, Oštepová, Perlová, Staničná, Franckova, Zlatá, Fibichova