Prejsť na obsah

Mesto rekonštruuje počas prázdnin školy za vyše 2 milióny eur

Aj letné prázdniny využíva mesto Košice na zlepšovanie kvality svojich materských (MŠ) a základných škôl (ZŠ). V súčasnosti sa na troch desiatkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vykonávajú opravy a rekonštrukčné práce za vyše 2 milióny eur, ktoré by sa mali v priebehu tohto mesiaca postupne dokončievať. Nadväzujú tak na masívne investície, ktoré do košických škôl išli v uplynulých mesiacoch.

Cieľom investícií je podľa primátora vytvoriť príjemné a zdravé prostredie 

Podľa slov košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) sa do rekonštrukcií škôl a školských zariadení v minulosti investovalo veľmi málo. Zanedbaná obnova spôsobila, že mnohé budovy a učebne vyzerali veľmi nedôstojne. Vedenie mesta a oddelenie školstva magistrátu preto dostávali mnoho sťažností na ich zlý stav. Primátor sa preto po svojom nástupe do funkcie rozhodol zmeniť priority.

„Žiaci, učitelia a ďalší zamestnanci škôl trávia v týchto vzdelávacích inštitúciách podstatnú časť dňa. Našim cieľom je, aby sa pohybovali v zdravom a príjemnom prostredí. V rokoch 2020-21 sme na investície vyčlenili takmer 11 miliónov eur. Keďže sa nám počas verejných obstarávaní podarilo ušetriť priemerne okolo tretiny predpokladaných výdavkov, napokon môžeme uskutočniť ešte viac prác ako sme pôvodne zamýšľali. Ďakujem aj riaditeľom našich škôl, ktorí nám pomohli vytipovať tie najdôležitejšie investície potrebné pre skvalitnenie výučby a zlepšenia prostredia na školách. Som rád, že vďaka desiatkam zrealizovaných rekonštrukcií sa už za mnohé z nich nemusíme hanbiť. Stále je však čo zlepšovať, k čomu využijeme nielen tieto investície počas leta, ale aj ďalšie rekonštrukčné práce, ktoré máme naplánované,“ uviedol primátor.

Komfort malých škôlkarov a zamestnancov MŠ v Košiciach zlepšia aktuálne vykonávané stavebné práce za takmer 750 000 eur. Vyše tretina tejto sumy pôjde na rekonštrukciu kuchyne so zázemím v MŠ Smetanova, odstránenie statických porúch v MŠ Čordákova a rekonštrukciu plynovej kotolne v MŠ Kavečany.

Potešia sa aj panie kuchárky

Takmer štvrť milióna eur je určená na výmenu okien a dverí v materských školách na Cottbuskej, Hemerkovej, Čordákovej, Hronskej, Ipeľskej, v Kavečanoch a v mestskej budove na Jegorovovom námestí. Ďalších 165 000 eur sa použije na rekonštrukcie sociálnych zariadení v škôlkach na Trebišovskej, Palárikovej a Budapeštianskej 1. Menšie opravy strešného plášťa sa v súčasnosti robia aj na MŠ Azovská a MŠ Ovručská. Príjemne prekvapené budú aj kuchárky vo viacerých škôlkach, ktoré v novom školskom roku nájdu svoje kuchyne vymaľované a zútulnené.

Aj základné školy a ZUŠ-ky v metropole východu navštevujú teraz namiesto žiakov stavební robotníci, ktorí sa tam celkovo za 1,3 milióna eur venujú opravám fasád, sociálnych zariadení, elektroinštalácií učební, výmeny okien a dverí. Takmer 400 000 eur pôjde na rekonštrukciu fasády zateplením na ZŠ s MŠ Želiarska v Ťahanovciach, na rekonštrukciu školskej kuchyne vrátane zázemia na ZŠ Janigova a do rekonštrukcie vstupného vestibulu ZŠ Bernolákova.

V areáli MŠ Budapeštianska 1 a 3 zmizol zničený asfalt

Ďalších 352 000 eur smeruje do výmeny okien a dverí na ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Postupimská, ZŠ Požiarnická, ZŠ Jenisejská a v základnej umeleckej škole na Bernolákovej. V areáli MŠ Budapeštianska 1 a 3 sa už dokončila oprava chodníkov. V rámci nej sa vymenil aj zničeného asfaltový kryt komunikácie v areáli oboch škôlok

Vynovené strechy budú mať na ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Družicova a ZŠ Kežmarská 30, zrekonštruované sociálne zariadenia na ZŠ Fábryho a ZŠ Užhorodská. Na základných školách Kežmarská 28, Fábryho a Tomášikova sa rekonštruujú pôvodné elektroinštalácie. Na Drábovej čakajú žiakov a ich učiteľov krajšie odborné učebne, rekonštrukciou tam prechádza aj systém ústredného kúrenia. V budove základnej školy Park Angelinum sa vymieňajú PVC aj rozvody kanalizácie.