Mesto s občianskym združením Chi3 predstavilo ambiciózny plán obnovy Kina Družba

Za zámerom stoja Milan Antol a Igor Timko. Podľa novej štúdie by z monofunkčnej stavby malo vzniknúť multikultúrne centrum. Investičný zámer nechalo vypracovať občianske združenie Chi3. Stoja za ním výrazné osobnosti kultúrneho života nielen v Košiciach, veľkí lokálpatrioti Milan Antol a Igor Timko.

Mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať prenájom objektu na 25 rokov

“Pred rokom ma o stretnutie požiadali Martin Drahovský a Igor Timko, s tým, že v Košiciach chýba kultúrny stánok, ktorý by mohol vzniknúť práve v Kine Družba. Podmienkou bolo, aby táto ikonická stavba ostala ikonickou, aby zásahy do nej boli minimálne, aby plnila svoj kultúrny účel a aby okolie ostalo zachované, no na druhej strane, aby sme jej vdýchli nový život. Autori myšlienky svojou štúdiou dokázali, že podmienky dokážu splniť.” Vyjadril nadšenie primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Žiadosť o prenájom priestorov na 25 rokov za symbolické euro podali M. Antol a I. Timko koncom minulého mesiaca. Primátor ju predloží poslancom na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom iniciátori a autori štúdiu predstavia. Predtým ju prerokujú v príslušných komisiách.

Primátor mesta vyjadril vieru v to, že mestské zastupiteľstvo podporí zámer. Podľa plánov by sa po dokončení všetkých potrebných procesov a príprave podkladov mohlo začať s realizáciou stavby už v decembri 2022, samotná rekonštrukcia by mala trvať približne 4 roky.

Autori zámeru plánujú na rekonštrukciu zohnať 3,5 milióna Eur

Členovia o. z. Chi3 do štúdie investovali 10-tisíc euro. Predpokladané investičné náklady predstavujú štyri milióny eur. Financovanie má byť viaczdrojové, rátajú aj s eurofondami v rámci pripravovaných výziev. Košičania by mohli zažiť otvorenie sedem rokov od podpisu zmluvy o prenájme.
Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka detailne prepracovaná štúdia, ktorej cieľom je pretvoriť monofunkčnú budovu na viacúčelový priestor pri zachovaní charakteru skvelého architektonického diela, i ľudia, ktorí za ňou stoja, dávajú veľkú šancu na úspech.

„Ako rodeného Košičana ma roky trápi, že takýto architektonický skvost obrovskej kultúrnej hodnoty, ktorý všade inde na svete by zveľaďovali, sa postupne rozpadáva. Naším cieľom je vytvoriť z neho multifunkčný priestor, oázu slobodnej kultúry, v ktorej by prekypoval život,“ vysvetľuje Igor Timko.

„Bez Igora Timka, jeho energie a kontaktov by som o znovuobnovení Družby ani neuvažoval, neveril by som, že to vyjde. Dnes som presvedčený, že o pár rokov sa stretneme s Košičanmi na jej otvorení,“ zdôrazňuje riaditeľ o. z. Chi3 Milan Antol.

Priestory by mali pri zachovaní filmovej produkcie slúžiť aj na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy a ďalšie spektrum kultúrnych podujatií, ale aj na kongresy, vedecké konferencie, prednášky či workshopy. Prestavbou vznikne aj vhodné zázemie pre umelcov, vrátane nácvikových sál v nevyužitom suteréne, ekologický rozmer dá znovuoživenému Kina Družba zelená strecha.

Zámer ocenil aj starosta mestskej časti Košice – Západ Marcel Vrchota:
„Dôležitejšie ako samotná štúdia, je realizácia myšlienky prinavrátiť život a aktivity do tohto priestoru. Najviac si cením otvorenú komunikáciu a rešpekt k architektonickej hodnote budovy a zároveň zámer rozšíriť ponuku kultúry aj v exteriéri, čo môže byť prínosom nielen pre Terasu, ale pre celé Košiciach.“