Mesto sa bude súdiť s vodárňami, odmietli poskytnúť informácie o biznisoch ich šéfa Hrehu

Košičania si zaslúžia vedieť kam a ako tečú milióny Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Vedenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) aj napriek žiadosti primátora Mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) naďalej tají všetky informácie o zákazkách za desiatky miliónov eur. V uplynulých rokoch ich VVS podpísala s viacerými spoločnosťami, v ktorých pôsobia rodinní príslušníci alebo podnikateľskí súputníci jej generálneho riaditeľa a zároveň predsedu Predstavenstva Stanislava Hrehu.

Pred vyše mesiacom primátor Polaček za Mesto Košice ako najväčšieho akcionára spoločnosti požiadal na Valnom zhromaždení (VZ) vodární predsedu Predstavenstva a predsedu Dozornej rady VVS Richarda Majzu (nominant obce Ploské) o odpovede na 30 otázok. Týkali sa najmä hospodárenia spoločnosti, viacerých jej nezverejnených zmlúv so súkromnými spoločnosťami, úveroch a pohľadávkach vodární, či vyplatenej výšky miezd, odmien a príplatkov členov predstavenstva, dozornej rady a generálneho riaditeľa v VVS.

Najväčší akcionár sa nedozvedel nič o zákazkach Arminiusu, Penelopy alebo Asuanu

Primátor sa pýtal napr. na zákazky spoločností K - moto s.r.o., Vizmo s.r.o., Arminius s.r.o., Agentúra Penelopa, JK Servis s.r.o., Sauber Servis SK s.r.o., Asuan a.s., Nodus s.r.o., Katis s.r.o., Eutech a.s.,  EUSK a.s., ktoré majú podpísané s vodárňami. VVS odpovedala čiastočne na niekoľko otázok, k väčšine otázok sa nevyjadrili vôbec s odôvodnením, že nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, resp. podľa nich presahujú rámec práv akcionára podľa Obchodného zákonníka.

Vodárne mestu odkázali, že právo nahliadať do listín spoločnosti patrí len členom dozornej rady. V nej však mesto Košice nemá žiadne zastúpenie, keďže viceprimátor Marcel Gibóda tam aj napriek uzneseniu mestského zastupiteľstva nebol dvakrát zvolený. Na rokovaní Predstavenstva 3. júla 2019 zároveň jeho členovia prijali uznesenie, že nie sú povinní ani oprávnení poskytnúť tieto informácie a tým je to pre nich vybavené. 

Ani v Predstavenstve VVS nezastupuje mesto Košice žiaden člen, čo sa ešte nikdy doteraz nestalo. Predsedom Predstavenstva VVS je Stanislava Hreha a podpredsedníčkou prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH). Ďalšími členmi sú bardejovský primátor Boris Hanuščak a michalovský primátor Viliam Zahorčák (obaja Smer-SD), starosta Veľkých Raškoviec a krajský predseda Most-Bíd Elemér Jakab, primátor Humenného Miloš Meričko, primátor Vranova Ján Ragan (obaja nezávislí), bývalý primátor mesta Moldava nad Bodvou István Zachariaš a predstavitelia vedenia VVS Róbert Hézsely a Anita Gašparíková.

Mesto Košice kvôli neposkytnutiu týchto informácií preto podáva žalobu na VVS. Opiera sa v nej o Obchodný zákonník, ktorý okrem iného uvádza, že Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na Valnom zhromaždení (VZ), príp. do 15 dní po jeho skončení, úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ.

Vedenie VVS ignorovalo požiadavky mesta, podanie žaloby bolo poslednou možnosťou na nápravu

Primátor takisto zdôrazňuje, že v stanovisku predstavenstva VVS nie je žiadna konkrétna zmienka, ktoré konkrétne ustanovenia Obchodného zákonníka by mali byť porušené v prípade poskytnutia požadovaných informácií.

Mesto Košice sa už dlhodobo snaží o to, aby získalo úplný a pravdivý obraz o tom, ako sa v tejto spoločnosti nakladá aj s financiami Košičanov. Nič na tom nezmenila ani ich masívna PR kampaň za desiatky tisíc eur vo viacerých médiách, ktorá tvrdila opak. Chceme vedieť, prečo je košická voda najdrahšia na Slovensku. Z tohto dôvodu vyvíjame opodstatnenú snahu zistiť, či tento stav nie je aj dôsledkom neštandardných vzťahov dodávateľov s vedením podniku, ktoré by mali vplyv na cenu vody. Myslíme si, že je v záujme aj vodárenskej spoločnosti, a osobitne jej vedenia, aby práve o týchto skutočnostiach poskytli úplné a pravdivé informácie. Keďže sa tak doteraz nestalo, jedným z vysvetlení je, že stav, keď nie sme v štatutárnych orgánoch spoločnosti je prostriedkom ako nám zabrániť v prístupe k týmto informáciám. Mesto Košice využilo všetky možnosti ako sa dostať k informáciám o hospodárení spoločnosti, žiaľ zatiaľ ich nemáme. Preto využívame tento spôsob – podávame žalobu. Košičania si zaslúžia vedieť kam a ako tečú milióny Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,“ uviedol.

Primátor Polaček dlhodobo kritizuje netransparentné konanie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Je presvedčený, že vedenie VVS dlhodobo robí všetko preto, aby sa do štatutárnych orgánov nedostali ľudia, ktorí chcú skontrolovať či zmluvy, ktoré VVS uzatvára nie sú pre túto spoločnosť nevýhodné.

„Záujmom Mesta Košice by bolo zastupovať prostredníctvom našich nominantov všetkých akcionárov vodární v ich prospech a v súlade s platnou legislatívou. V žiadnom prípade nie je v záujme mesta privatizovať, rozpredávať a ani nijako inak znižovať aktíva VVS. Naopak, Mesto Košice nie je len najväčším akcionárom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale aj dôležitým klientom.

Prostredníctvom svojich mestských podnikov a inštitúcií platí ročne za vodné stočné takmer 2,5 milióna eúr, preto je prirodzené, že chceme vedieť, ako sa s týmito miliónmi hospodári,“ hovorí košický primátor.  

Mesto chce stransparentnením docieliť aj to, aby sme nemali najdrahšiu vodu na Slovenku

Súdny spor Mesta Košice s VVS môže trvať aj niekoľko rokov. Dovtedy je primátor mesta rozhodnutý trpezlivo využívať práva akcionára. Nevylúčil ani častejšie zvolávanie valných zhromaždení Mestom Košice, kde chce predkladať požiadavky na zvýšenie transparentnosti spoločnosti.

„Ako 20,44 percentný akcionár má Mesto Košice právo zvolať VZ, kde môže predložiť svoje požiadavky. Budeme chcieť vidieť reálne kroky k transparentnosti spoločnosti, nielen vízie, ktoré predložila akcionárom na zhromaždení 20. júna. Budem zvolávať valné zhromaždenia, iniciovať zmeny stanov a urobím všetko, na čo mám právo ako akcionár dovtedy, kým sa situácia nezmení. Som presvedčený, že našim spoločným záujmom je dobré meno VVS ako aj spoločná realizácia opatrení a transparentného rozhodovania tak, aby voda pre našich obyvateľov nebola najdrahšia,“ dodáva primátor.